Home

Nieuws 1 reactie

Jumbo: alle telers Milieukeur en lange termijn contract

Jumbo wil dat eind 2019 alle Nederlandse groente- en fruitproducten Milieukeur gecertificeerd zijn. Daarbij belooft de keten lange termijn inkoopcontracten en schrapt de keten een aantal gangbare producten.

Greenpeace spreekt in een gezamenlijk persbericht van een betere beloning door Jumbo. Het streven is dat eind 2019 alle AGF-producten tenminste zijn gecertificeerd volgens de criteria die Milieukeur stelt. Ook het aandeel biologische producten zal worden verdubbeld of verdriedubbeld in vergelijking met de huidige verkoop. Daarbij schrapt de keten in een aantal gevallen de gangbare variant.

Concurrentie op duurzaamheid

Vanmorgen maakten Albert Heijn met Natuur&Milieu ook verduurzamingsafspraken bekend. Jumbo doet dat met Greenpeace. Opvallend is dat AH melding maakt van een verbod op een reeks middelen, Greenpeace en Jumbo niet. Beide ketens zeggen met hun eisen koploper in duurzaamheid te worden. AH verbiedt daarnaast 28 middelen, en koopt meer in Nederland 'of de grensstreek' in. Dat laatste zegt Jumbo ook toe. AH maakt weer geen melding van een betere beloning. Haar telers hebben al een lange contractduur.

Marktleiders

Greenpeace verwelkomt de belangrijke stappen van Jumbo en Albert Heijn. De twee marktleiders in de Nederlandse supermarkten laten zien dat ze het lot van de bijen en andere bestuivers serieus nemen," zegt Sylvia Borren, directeur Greenpeace Nederland. "De rest van de supermarkten kan echt niet achterblijven. We roepen ook Lidl op om met ons in gesprek te gaan en ambitieuze plannen te maken."

Bijvriendelijk

Ed van de Weerd, directeur Commercie van Jumbo Supermarkten, is trots op de gezamenlijke aanpak: "Als familiebedrijf willen we stappen blijven zetten om steeds meer duurzamere producten in de schappen te leggen. Nu is het moment om ook met onze groente- en fruitproducten aan de slag te gaan en bijvriendelijke maatregelen toe te passen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening. We hebben gezamenlijk een strategie uitgestippeld om gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De overstap naar Milieukeur sluit hier naadloos bij aan."

 

 

Lees ook: AH: alle telers Milieukeur en verbod middelen

Eén reactie

  • Anne Nasveld

    "Opvallend is dat AH melding maakt van een verbod op een reeks middelen, Greenpeace en Jumbo niet. "

    Voor milieukeur certificering geldt automatisch een verbod op een reeks middelen. Voor vollegrondsgroenten en voor fruit geldt een zogenaamde groene lijst. Alle middelen die daar niet op staan mogen niet worden toegepast. Bij de teelt van consumptieaardappelen mogen Milieukeurtelers bijvoorbeeld 30 werkzame stoffen minder toepassen dan hun niet gecertificeerde collega's.

Of registreer je om te kunnen reageren.