Home

Nieuws

Stabiele prijzen op rustige grondmarkt

In de zomermaanden wordt fors minder grond verhandeld. Vanwege de lage melkprijs kopen melkveehouders minder grond.

De grondmarkt verkeert in rustig vaarwater. In de zomermaanden zijn er minder transacties. De grondprijs stabiliseert. De afgelopen 6 maanden lag de gemiddelde prijs landelijk op bijna € 60.000 per hectare. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde waarde van de 6 maanden ervoor. De gemiddelde prijs voor grasland ligt nu op bijna €51.000 per hectare. Voor bouwland is dat bijna  67.000.

Grasland goedkoper

Uit cijfers van het Kadaster, bewerkt door Boerderij, blijkt dat de grondprijs in bepaalde regio’s stijgt maar in andere juist daalt. Voor grasland werd in de periode november 2015 tot en met april 2016 3% minder betaald, vergeleken met de 6 maanden daarvoor. Bouwland werd in de genoemde periode juist 3% duurder.

Financiering bank

Ard Klijsen, voorzitter van vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM, heeft wel een verklaring voor de lagere prijzen voor grasland. Volgens hem krijgen melkveehouders moeilijker een financiering bij de bank en zoeken bewust naar goedkopere graslandpercelen zoals dicht bij natuurgebieden. Dat de grond verder van het bedrijf ligt, nemen de kopers voor lief. Het gaat hen volgens Klijsen voornamelijk om de mestplaatsingsruimte. “Jarenlang kochten melkveehouders grond, direct aan het huisperceel, voor bijvoorbeeld €70.000 per hectare. Nu geven ze de voorkeur aan grond van mindere kwaliteit en verder van het bedrijf af voor prijzen van rond de €50.000 en €55.000 per hectare.”

Een melkveehouder heeft onlangs grond gekocht. Hij laat de oppervlakte bepalen door een landmeter. Van november 2015 tot en met april 2016 is in de Boerderij-selectie 16.952 hectare grond verhandeld. Het totale aantal transacties bedraagt 4.960.
Foto: Martijn ter Horst

Daling 5 tot 20%

In 38 van de 66 CBS-Landbouwgebieden daalde de gemiddelde grondprijs in de periode november 2015 tot en met april 2016 vergeleken met de 6 maanden daarvoor. Grootste daling was te zien in het gebied Westland en Zuid-Hollandse Droogmakerijen. Daar ging de grondprijs met ruim 65% omlaag. Het gaat hier om een uitschieter, omdat in de periode mei 2015-oktober 2015 er enkele transacties waren met uitzonderlijke hoge hectareprijzen.

In de meeste gebieden waar een grondprijsdaling te zien is gaat het om een daling van 5 tot 20%. Het gaat voornamelijk om gebieden waar veel melkveehouders zitten en er voornamelijk grasland is verkocht.

In veel akkerbouwgebieden steeg de grondprijs van 10 tot 36%. Het gaat dan om Noordoostpolder, de Veenkoloniën, Zuidelijke IJsselmeerpolders en Oostelijke bouwstreek in Groningen.

'Pachtprijs 25% gestegen'

“We gaan een onzekere tijd tegemoet”, zegt Jouke Havinga. Hij is voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed van VBO Makelaar. Volgens hem spelen veel factoren een rol die bepalend zijn voor de grondprijs, zoals de grondgebondenheidseis, mestafzet en de lage melkprijs.

VBO Makelaar ziet een grote toename van de vraag naar pachtgrond. Grond kopen ligt minder voor de hand vanwege de slechte opbrengstprijzen in de melkveehouderij. “Er wordt opvallend meer gepacht. De pachtprijs voor los grasland ligt gemiddeld 25% hoger vergeleken met vorig jaar.” Havinga ziet dat grondeigenaren liever grond verhuren dan verkopen vanwege de lage rentestand. Hij zit dat het aanbod van pachtgrond komt van stoppers en van blijvers die het even kalmer aan doen.

NVM bevestigt de gestegen pachtprijs. Klijsen: “We hebben het niet onderzocht, maar vorig jaar werd grofweg €800 pacht betaald voor grasland. Nu is dat €1.000 tot €1.200 met uitschieters richting de €1.500 per hectare.”

Volgens de makelaars blijft er vraag naar grond. VBO Makelaar verwacht dat in gebieden met weinig landbouwbedrijven de grondprijs wellicht iets omlaag gaat. NVM bevestigt dit, maar benadrukt dat het per regio kan verschillen.

Of registreer je om te kunnen reageren.