Doorgaan naar artikel

Grondprijs stijgt ruim 6% in laatste kwartaal 2023

De agrarische grondprijzen zijn in het laatste kwartaal van 2023 met 6,2% gestegen. Gemiddeld kostte een hectare € 82.400, tegen € 77.600 in het derde kwartaal. Op jaarbasis is de grondprijs 7,4% gestegen tot een gemiddelde van € 78.800 over heel 2023. Dat meldt het Kadaster.

Na een aarzelend begin van het jaar, met zelfs een daling van de grondprijs in het tweede kwartaal, is dus naar de jaarwisseling toe een ware eindspurt ingezet. Bouwland ging in de laatste drie maanden van het jaar 4,5% in prijs omhoog naar een gemiddelde van € 93.100 per hectare. Grasland werd 2,2% duurder tot een gemiddelde van € 71.200 per hectare. Snijmaisland bleef ongeveer gelijk in prijs: ruim € 80.000.

Fors minder verhandeld

Het afgelopen jaar is fors minder grond verhandeld dan een jaar eerder. In totaal ging 27.400 hectare in andere handen over, tegen 30.800 hectare een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit (verhandeld areaal gedeeld door totale landbouwareaal) daalde van 1,71% naar 1,53%.

Het duurst is grond in Flevoland, waar een hectare gemiddeld voor € 177.000 per hectare in andere handen overging. Friesland is het goedkoopst met een gemiddeld genoteerde transactie in het laatste kwartaal van € 59.500 per hectare. Deze provinciale bedragen zijn een berekend voortschrijdend gemiddelde, en niet het gemiddelde van de transacties in het laatste kwartaal.

Friesland is ook de provincie met de laagste relatieve grondmobiliteit (1,10%). In Limburg is die het grootst (2,06%).

De grondprijs is het hardst gestegen in Zuid-Holland (+12%), gevolgd door Gelderland (+9%). In Zeeland daalde de prijs (-3%).

Overheid heeft 11% in handen

Overheden hebben 190.000 hectare landbouwgrond in handen, ofwel 11% van het totale Nederlandse areaal landbouwgrond. Dat blijkt uit cijfers van Kadaster en Wageningen UR.

Overheden met grond zijn gemeentes (46.000 ha), Rijksvastgoedbedrijf (43.000 ha), provincies (21.000 ha) en waterschappen (11.000 ha). Andere overheden, zoals ministeries en drinkwaterbedrijven, hebben nog eens ruim 10.000 hectare in handen. Staatsbosbeheer is de grootste grondbezitter (53.000 ha). Het grootste deel hiervan heeft natuur als eerste functie.

Vooral in Flevoland is de overheid een belangrijke grondbezitter, goed voor 38% van het areaal (33.500 hectare). In Friesland is dit aandeel het kleinst (6%).

Het grondbezit van gemeentes heeft meestal te maken met toekomstige gebiedsontwikkeling, met name woningbouw.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Johan Oppewal

chef redactie ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin