Home

Nieuws

'Ramp is alleen een ramp als kabinet dat vindt'

De meerderheid van Tweede Kamer vindt vooralsnog niet dat de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen moet worden opengesteld voor bedrijven en burgers die zijn getroffen door de water- en hageloverlast in het zuiden van het land. Staatssecretaris Van Dam wijst openstelling van de WTS ook af.

CDA'er Jaco Geurts houdt nog even een slag om de arm. Hij vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om burgers en bedrijven tegemoet te komen. Als openstelling van de WTS daaraan bijdraagt is dat goed, maar voor hem niet noodzakelijk. "Als de mensen maar geholpen worden. Het maakt niet uit hoe."

PvdA'er Henk Leenders zegt dat alle nadruk moet worden gelegd op het afsluiten van verzekeringen. "De overheid geeft subsidie voor het afsluiten van verzekeringen voor schade aan gewassen. Moet de belastingbetaler dan ook nog  betalen voor schade die niet verzekerd is?" Leenders zegt wel dat de overheid de getroffen burgers en boeren binnen de mogelijkheden moet bijstaan, maar dan moet niet op de belastingbetaler worden afgewend, vindt hij.

'WTS lost niets op'

Het in werking stellen van de WTS lost volgens de VVD niets op.  Kamerlid Helma Lodders zegt dat staatssecretaris Martijn van Dam de schade moet inventariseren  en te overleggen met lokale en regionale overheden en met het bedrijfsleven om te zorgen dat het herstel zo snel mogelijk ter hand kan worden genomen en niet wordt gedwarsboomd door formele procedures.

Alleen onverzekerbare schade

Vanuit LTO Nederland, gemeenten en provincies wordt een beroep gedaan op het kabinet om een schaderegeling te treffen. Een vergoedingsregeling op grond van de WTS komt er alleen als het kabinet daartoe besluit.  Als WTS-regeling in werking wordt gesteld, komt er alleen een regeling voor onverzekerbare schade.

Sinds het aannemen van de wet in 1998 heeft het kabinet een regeling ingesteld  voor de dijkdoorbraak in Wilnis (2003), en de overstroming van de Maas (2003 en 2011).

Criteria en reikwijdte

Om tot dat besluit te komen heeft de wet een aantal criteria gesteld.  Er moet sprake zijn van een situatie "waarbij leven en gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisatie van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken."

De schadevergoeding betreft onder andere teeltplanschade, bedrijfsschade en opstartkosten.  Maar schade die verzekerbaar is, valt niet onder de regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.