Home

Nieuws

Nieuwe ronde verminderen regeldruk

Het ministerie van Economische Zaken gaat dit jaar opnieuw samen met het agrarisch bedrijfsleven bekijken welke regels kunnen worden verbeterd en versoepeld, als de land- en tuinbouw daaraan behoefte heeft.

Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam in zijn overzicht over maatwerkaanpak in de regelgeving voor de land- en tuinbouw. De staatssecretaris wil onder andere bezien of het mogelijk is om gegevens die door het bedrijfsleven zelf worden ingezameld, voor toezichtsdoeleinden te gebruiken. Private certificatiesystemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor een risico-gebaseerd toezicht waarbij de inspecteurs van de NVWA minder controles hoeven uit te voeren bij bedrijven die zich al vrijwillig onderwerpen aan een privaat gecertificeerd toezichtsysteem.

29 knelpunten

Het ministerie van Economische Zaken heeft in het afgelopen jaar samen met het bedrijfsleven gewerkt aan vermindering van de regeldruk. Daarbij kwamen 29 knelpunten naar voren, waarvan er inmiddels 17 zijn opgelost. Voor 6 knelpunten ligt een oplossing in het verschiet en bij de overige 6 is het voorshands niet mogelijk een oplossing te vinden. Dit omdat de Europese regelgeving dat niet toelaat.

Miljoenen kosten bespaard

Van Dam berekent dat met de verlaging van de regeldruk in het agrodomein voor €4,9 miljoen aan kosten is bespaard. Hoewel de staatssecretaris regeldruk wil verminderen, zegt hij ook dat er soms niet aan te ontkomen valt. Hij noemt daarbij de invoering van fosfaatrechten voor melkveebedrijven. Juist omdat er steeds nieuwe regels bijkomen, wil hij onverminderd aandacht voor het verminderen van de regeldruk. Het maakt niet uit of je door de kat of de hond wordt gebeten. Regels die worden opgelegd door de overheid zijn voor de land-  en tuinbouw net zo knellend als regels die het bedrijfsleven zichzelf oplegt, bijvoorbeeld door private kwaliteitssystemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.