Home

Nieuws

LTO en CBS overleggen over cijfers gewasbescherming

LTO Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan binnenkort in gesprek over een betere aanlevering van gegevens voor onderzoek naar gewasbescherming.

Vorige week werd bekend dat boeren en tuinders bij het CBS moeten melden hoeveel en welke middelen ze aanwenden. Joris Baecke van LTO-voorzitter werkgroep Plantgezondheid vindt het een 'rigoureuze maatregel' en wil dat de administratieve last beperkt blijft.

Boeren en tuinders moeten in de toekomst meewerken wanneer ze worden benaderd voor een steekproef die CBS houdt. Doen ze niet mee, dan volgt een boete. De verplichte deelname is gevolg van een aanpassing van het Besluit gegevensverwerving die per 1 juli ingaat. De steekproef wordt normaliter elke vier jaar georganiseerd. Baecke wil verduidelijking van het CBS over de noodzaak van verplichting en straffen.

Gegevens aanleveren gemakkelijk maken

Het moet vooral gemakkelijk worden gemaakt voor boeren om gegevens aan te leveren. "Er is al voldoende administratieve rompslomp. Het CBS staat agrariërs al enige tijd toe om gegevens door te geven via systemen als Agrovision, Suiker Unie's Unitip of Registratiehouder MPS. Een relatief kleine groep levert ook zo haar gegevens in.

CBS zegt dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De cijfers worden op sectorniveau verzameld en gepubliceerd in de openbare database Statline, de nationale milieu-indicator nationale beleidsevaluaties en voor de Europese statistische dienst Eurostat.

Of registreer je om te kunnen reageren.