Home

Nieuws

Tuinders scoren goed in vertrouwensindex landbouw

Glas- en vollegrondstelers hebben relatief veel vertrouwen in hun onderneming. Telers vulden positiever antwoorden in bij de Agrovertrouwensindex van LEI Wageningen UR.

De melkveehouders en varkenshouders scoorden ook in 2015 al beduidend lager dan tuinders, maar in het eerste kwartaal hebben ook de akkerbouwers zich bij de sectoren melkvee- en varkenshouderij gevoegd. Het vertrouwen in de akkerbouwsector is fors gedaald in het eerste kwartaal. De akkerbouwers zijn vooral negatiever gestemd over de toekomst van hun bedrijf.

Glastuinders houden vertrouwen in hun bedrijf. De stemming bleef relatief goed, mogelijk door de warme winter en lage stookkosten. Bij vollegrondstelers was het vertrouwen sinds eind 2014 opgelopen, maar in het eerste kwartaal kwam aan die opmars een einde. Toch bleef het vertrouwen ruim boven de andere landbouwsectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.