Home

Nieuws laatste update:5 apr 2016

Van Dam stuurt aan op toelating glyfosaat

De toelating van onkruidbestrijder glyfosaat (beter bekend onder de merknaam Roundup) moet onder voorwaarden worden verlengd.

Dat vindt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). Als het aan Nederland ligt zal de toelating van glyfosaat niet met 15, maar met 10 jaar worden verlengd. Bovendien moet de toelating terstond worden ingetrokken als het Europees agentschap voor chemicaliën (Echa) oordeelt dat de stof kankerverwekkend is.

Geen besluit

De staatssecretaris schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij legt uit dat het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) vorige maand geen besluit heeft genomen over verlengde toelating van glyfosaat, omdat daarvoor geen meerderheid was. De Europese Commissie besloot het voorstel niet in stemming te brengen, maar vroeg de lidstaten met aangepaste voorstellen te komen, gericht op een toelating van het middel.

Onderzoek naar kankerverwekkendheid

Het Echa heeft op 7 maart het verzoek gekregen naar de gevolgen van glyfosaat te kijken. Eerder heeft het Duitse instituut voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (Bundesinstitut für Risikobewertung) gesteld dat er geen bezwaren zijn tegen verlenging van de toelating, ook al zijn er berichten over mogelijke kankerverwekkendheid van het middel. De Europese voedselautoriteit Efsa ondersteunt de Duitse beoordeling.

Desalniettemin was er geen meerderheid van EU-lidstaten voor een verlenging van de toelating. Met het Nederlandse compromis wil Van Dam tegemoetkomen aan de zorgen over mogelijke kankerverwekkendheid en tegelijk de verlenging van de toelating niet in de weg staan. De verwachting is dat de Europese Commissie deze maand met een aangepast voorstel komt.

Imidacloprid

De staatssecretaris zal nog niet ingrijpen op de toelating van insectenbestrijder imidacloprid.  Hij wacht eerst af wat het College voor de Toelating voor Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden zegt van nieuw onderzoek naar de overschrijding van de norm voor imidacloprid in oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden. Als het CTGB niet kan of wil ingrijpen, wil Van Dam met een eigen maatregel komen. Dat zal echter zeker nog tot de zomer duren. Hij zal niet, zoals de Kamer vroeg, nu al met een gebruiksverbod voor de gehele glastuinbouw komen. Als er al een verbod komt, zal dat gericht zijn op specifieke gebieden, waar sprake is van normoverschrijding. Ondertussen werkt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan methoden om de pakkans van illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vergroten.

Of registreer je om te kunnen reageren.