Home

Nieuws laatste update:15 feb 2016

NAV: ontwikkeling akkerland in gevaar door uitspraak rechtbank

De rechtbank Noord Nederland heeft de aanwijzing van het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de Friese gemeente Het Bildt als beschermd dorpsgezicht in stand gehouden. Een beslissing die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond onbegrijpelijk vindt.

"Door deze uitspraak worden boerenbedrijven 'op slot' gezet en worden zo'n 3.500 hectares uitstekend akkerland in de ontwikkeling beperkt", aldus NAV-voorzitter Teun de Jong.

Eind 2011 hadden de Gedeputeerde Staten van Friesland besloten om het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht, op grond van artikel 35 van de Monumentenwet. Overigens had de gemeente Het Bildt een jaar eerder nog negatief geoordeeld over deze aanwijzing, omdat die zou leiden tot belemmering van de economische ontwikkeling van het gebied.

'Het is een enorme belemmering voor de toekomst van een groot gebied.'

Dat standpunt van de gemeente onderschrijft de NAV, die daarom samen met Het Friesch Grondbezit en LTO Noord de beslissing van Gedeputeerde Staten van eind 2011 aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank. De Jong: "Deze beslissing maakt het verder ontwikkelen van bedrijven onmogelijk, het is een enorme belemmering voor de toekomst van een groot gebied. Als het alleen om dijklinten zou gaan was het geen probleem, maar dit is veel te grootschalig."

De rechtbank stelt in zijn uitspraak dat alleen het aanwijzen tot beschermd dorpsgezicht niet rechtstreeks leidt tot beperkingen van de bedrijfsvoering. De mogelijke gevolgen voor bedrijven komen aan de orde in nog op te stellen bestemmingsplannen, aldus de rechtbank. Mochten ondernemers in die plannen belemmeringen voor hun bedrijfsvoering zien, dan kunnen ze deze naar voren brengen in de bestemmingsplanprocedures, stelt de rechtbank.

Voldoende onderbouwing volgens rechtbank

Volgens de rechtbank is voldoende onderbouwd waarom het hele gebied is aangewezen. "Er is sprake van een ruimtelijke beleving van een gebied in zijn totaliteit als cultuurlandschappelijke eenheid. Dit kan niet worden bereikt indien de grens van de aanwijzing slechts de dijklinten omvat", schrijft de rechtbank in reactie op het NAV-bezwaar.

Voor het argument van de NAV dat in de Memorie van Toelichting bij de Monumentenwet zou staan dat alleen gebieden van kleinere omvang zouden mogen worden aangewezen, is de rechtbank niet gevoelig. In artikel 35 van de Monumentenwet staan geen omvangbeperkingen, stelt de rechtbank.

Teleurstelling NAV

NAV'er Teun de Jong is bijzonder teleurgesteld in de uitspraak en laat het er naar het zich laat aanzien niet bij zitten. "We gaan overleggen met Het Friesch Grondbezit en LTO Noord, ik denk dat we de stap naar de Raad van State gaan maken. Door deze beslissing is iedere bedrijfsuitbreiding in de toekomst kansloos in dit gebied."

Of registreer je om te kunnen reageren.