Home

Nieuws laatste update:25 feb 2016

Areaal reguliere pacht daalt met 9%

Het areaal reguliere pacht is in 2015 met bijna 9% gedaald naar 285.500 hectare. Daarmee zet de daling van de pachtvorm met de meeste bescherming voor de pachter door. Ten opzichte van 4 jaar geleden is het areaal regulier pacht met 14% gedaald.

De geliberaliseerde pacht voor een periode van 6 jaar of korter neemt daarentegen sterk toe. Het areaal met deze pachtvorm steeg in 2015 met 30% naar bijna 90.000 hectare. Dat blijkt uit gegevens van het CBS op basis van de landbouwtelling.

Het areaal met geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar steeg met 50%, maar is met een areaal ruim 7.000 hectare veel minder omvangrijk.

Zelf afspraken maken over prijs en duur overeenkomst

Boeren geven duidelijk de voorkeur aan de geliberaliseerde pacht omdat ze dan zelf afspraken kunnen maken over pachtprijs en duur van de overeenkomst. Bij reguliere pacht geldt wel een prijstoets voor de pachtprijs die doorgaans veel lager ligt dan bij geliberaliseerde pacht. In de lopende discussie over een nieuwe pachtwet is dat een van de vele twistpunten tussen de organisaties van pachters en verpachters.

Het areaal eenmalige pacht bedroeg in 2015 nog 73.600 hectare. Dit neemt licht af, omdat het gaat om contracten die voor afschaffing in 2007 zijn afgesloten. Het totale areaal cultuurgrond steeg in 2015 met 0,4% naar 1,84 miljoen hectare. Het areaal dat in de landbouwtelling is opgegeven als grond in eigendom steeg met 2% naar 1.078.200 hectare. Erfpacht steeg met bijna 6% naar 42.000 hectare. Het areaal met gebruikstitel overig daalde met 3,6% naar 239.500 hectare. Een belangrijk deel in deze categorie is grond die in gebruik is met een zogenoemde grondgebruiksverklaring.

Of registreer je om te kunnen reageren.