Doorgaan naar artikel

Pacht 60 hectare kwijt na 30 jaar

pacht asperge premium

Foto: Misset

Een pachter van 60 hectare moet accepteren dat een nieuwe pachter op de grond teelt. Een sterfhuisconstructie liep mis.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale grondkamer. De oude pachter stelt beroep in tegen het verlies van het pachtcontract met een opgeheven Limburgs abdij. De pachter was al jaren akkoord met een jaarlijks huurcontract, een sterfhuisconstructie, omdat de grond zou worden verkocht bij het overlijden van de laatste monnik. De pachter vond het niet moreel verantwoord om in die situatie bij de grondkamer een tijdelijke pacht af te dwingen. Het huurcontract was ook voor de abdij de beste oplossing dacht hij.

De pachter wist wel dat de grond verkocht zou worden, maar verwachtte ook de pachter te kunnen worden als de nieuwe eigenaar wilde verpachten. De verkoop kan pas ingaan op moment dat deze pachtclaim is afgehandeld. Daarom zit nu al zes jaar een andere pachter op de grond. Het gaat om 60 hectare, waarvoor jaarlijks € 22.000 wordt afgedragen.

Een sterfhuisconstructie

De Grondkamer oordeelt dat in het huurcontract stond dat dit een sterfhuisconstructie was en dat geen aanspraak op de pachtwet kon worden gedaan. Ook het feit dat de pachter € 17.000 had geïnvesteerd in de gronden is voor de Grondkamer geen zwaarwegend belang. Dit was niet voldoende onderbouwd en mogelijk al voor 2002. Dat ook meerjarige gewassen geteeld werden als asperge, speelt eveneens geen rol.

De reden voor de abdij om een andere pachter te zoeken is het vermoeden dat de oud-pachter een onderpachter gebruikte. Het ging echter om teelt op contract, verklaarde de oud-pachter.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin