Home

Nieuws

‘Veel oude verboden middelen ingeleverd’

De Zeeuwse actie ‘Bezem door de middelenkast’ heeft ertoe geleid dat ruim 13.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen is ingeleverd door 400 telers.

De actie moet voorkomen dat nog onbewust verboden middelen worden gebruikt door telers. Waterkwaliteitsmetingen van waterschappen laten zien dat inmiddels verboden middelen nog regelmatig worden aangetroffen. De actie maakt een goedkope afvoer van deze middelen mogelijk.

20 jaar verboden

Het gaat om middelen die soms al 20 jaar geleden verboden zijn, met per bedrijf aanzienlijke hoeveelheden. Zo maakt het begeleidende milieuadviesbureau CLM melding van:

  • 15 liter Perfekthion (werkzame stof parathion-ethyl, sinds 1998 verboden),
  • 15 liter Simazin (werkzame stof simazin, verboden sinds 1999),
  • 60 liter Condor (werkzame stof: parathion-methyl, sinds 2003 verboden),
  • 60 liter Diuron (werkzame stof: diuron, verbod sinds 1999),
  • 25 kilo Koper W.G. (werkzame stof koper, sinds 1997 verboden).

Gewasadviseurs betrokken

Naast deze ‘oude’ middelen zijn ook recent verboden middelen ingeleverd, evenals nog toegelaten middelen. Deze laatste categorie wordt dan ingeleverd omdat de teler het middel of het restant toch niet meer gaat gebruiken.

CLM organiseerde de gratis en anonieme afvoer per gemeente - in samenwerking met de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) - en betrok de gewasbeschermingsmiddelenhandel bij de actie. De adviseurs van deze bedrijven hadden een belangrijke rol in het betrekken van telers bij de actie.

Of registreer je om te kunnen reageren.