Home

Nieuws

Tarieven Naktuinbouw 2017 vastgesteld

Naktuinbouw heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor haar werkzaamheden voor derden. Ze zijn vermeld in drie overzichten ten behoeve van keuringen, rassenonderzoek, en laboratoria.

De keuringstarieven voor de groentezadensector op basis van de omzet zijn met 10% verlaagd. Daartegenover staat dat de bijdrage voor de instandhoudingscontrole voor rassen van groentegewassen is verhoogd van € 55 naar € 60 per jaar en per ras. De tarieven voor de import- en exportinspecties zijn grofweg gelijk gebleven. De tarieven binnen de sectoren bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen zijn gelijk gebleven.

Rassen- en laboratoriumonderzoek

De tarieven van de afdeling rassenonderzoek zijn gebaseerd op de tarieven van de Raad voor Plantenrassen. Ze gaan eveneens per 1 januari aanstaande in, begin januari worden de bedragen gepubliceerd op de website van Naktuinbouw. Dat laatste geldt ook voor de tarieven voor laboratoriumonderzoek. Gemiddeld zullen de kosten 1% hoger uitvallen dan in 2016.

Of registreer je om te kunnen reageren.