Home

Nieuws

Oppositiepartij Westland schrikt van visie glastuinbouw

Westland Verstandig wil discussie voeren over de toekomstvisie voor de glastuinbouw in de metropoolregio, het overlegorgaan voor met name grote steden in Zuid-Holland.

Voor het telen van voedingsgewassen is (volgens die visie) in kassen in het Westland steeds minder ruimte. De productie gaat meer toe naar toepassingen voor cosmetica, voedingsindustrie en agro-chemie zonder fossiele brandstoffen. Telers zullen in de toekomst meer investeren in productie nabij de markten die ze beleveren, voorspelt de Metropoolregio.

Roadmap

Westland ondertekende die visie voor de metropoolregio ‘Roadmap Next Economy’, maar volgens Westland Verstandig staat dat haaks op de visie van Coalitie HOT. In schriftelijke vragen haalt Westland Verstandig het onderzoek van de Amerikaan Jeremy Rifkin aan, waarin hij groenteteelt in het Westland een stevige krimp voorspelt.

Volgens Westland Verstandig moet het college van burgemeester en wethouders afstand nemen van de visie van Rifkin en de aangenomen visie van de metropoolregio ‘Roadmap Next Economy’.

In het beleid van de gemeente Westland en ook de provincie Zuid-Holland is biobased-productie een belangrijk onderdeel. De productie voor deze markten wil alleen niet zo van de grond komen in Westland.

Of registreer je om te kunnen reageren.