Home

Nieuws

EU-wet voor betere positie tuinder

De Europese Commissie wil volgend jaar in elk geval op drie punten met wetgeving komen in vervolg op het rapport-Veerman.

De regels voor mededinging moeten vereenvoudigd worden, er komen regels om oneerlijke handelspraktijken te voorkomen en er wordt een begin gemaakt met het transparant maken van de prijsvorming in de keten van boer tot consument. Volgend jaar komt de Europese Commissie met wetgeving.

Dat zei plaatsvervangend directeur-generaal Joost Korte dinsdag tijdens de landbouwborrel van Nederlandse Europarlementariërs. Het rapport-Veerman kreeg dinsdag lof toegezwaaid van voorzitter Jean Claude Juncker van de Europese Commissie, en van EU-landbouwcommissaris Phil Hogan.

'Lappendeken van regels'

Korte zegt dat het rapport van de commissie-Veerman (officieel Task Force Agricultural Markets geheten) duidelijk maakt dat boeren en tuinders op grond van uitzonderingen op de mededingingsregels wel mogelijkheden hebben om afspraken te maken, maar dat de lappendeken van regels dat juridisch zo ingewikkeld maakt, dat niemand zich eraan durft te branden. "De problemen bij de fosfaatproblematiek in Nederland laten dat zien", zegt Korte.

Directeur Food & Agri van de Rabobank bevestigt dat. "Bij de aanpak van fosfaat is dat probleem levensgroot. Als wij willen praten met andere banken, moeten we daar eerst de juristen over raadplegen."

Meer zicht op wat tussen tuinder en consument gebeurt

Het aanpakken van oneerlijke handelspraktijken is voor de Nederlandse land- en tuinbouw niet zo relevant, maar is voor andere landen wel heel belangrijk. "Ik hoor niet tot de categorie die zegt dat alles de schuld van de retail is, maar het is wel duidelijk dat de boer steeds minder krijgt en dat de consumentenprijs ook steeds lager wordt. Dat is ook omdat de boeren niet goed zijn georganiseerd."

De Europese Commissie wil meer zicht krijgen op wat er tussen de boer of tuinder en de consument gebeurt. "Daar treffen we nog wel tegenstand", aldus Korte. "Maar het is wel de doelstelling van Europees landbouwcommissaris Hogan om daar meer zicht op te krijgen. Het doel is om volgend jaar al met wetgeving te komen."

Rabobank: 'Verzekering of termijncontract leidt nooit tot hoger inkomen'

Over het inzetten van verzekeringen of termijncontracten, een van de andere elementen van het rapport-Veerman, zei directeur Food & Agri Ruud Huirne van de Rabobank dat een verzekering of een termijncontract nooit leidt tot een hoger inkomen. "Gezien de toenemende risico's, is het wel een goed instrument om een dal te overbruggen, zodat je de continuïteit van je bedrijf kunt waarborgen."

Termijncontracten werken alleen in een markt met homogene producten in grote hoeveelheden. Huirne zegt dat de land- en tuinbouw in Nederland juist toe moeten naar onderscheidende producten. Hij gelooft niet dat het mogelijk is de markt structureel te beïnvloeden door het maken van onderlinge afspraken. Daarvoor zijn zelfs binnen de Europese Unie de belangen te verschillend.

Of registreer je om te kunnen reageren.