Home

Nieuws

Bionext fel tegen EU-voorstellen bio-richtlijn

De biologische boeren en tuinders in Nederland en de rest van Europa verzetten zich fel tegen de nieuwe voorstellen voor een vernieuwde Europese richtlijn voor de biologische teelt.

Onder het voorzitterschap van Slowakije zijn nieuwe voorstellen toegevoegd aan het al vier jaar lopende proces, dat tot nieuwe wetgeving moet leiden. De Nederlandse brancheorganisatie Bionext en de Europese koepel IFOAM zijn met name tegen het feit dat de deur op een kier gaat naar biologische substraatteelt. Ook het voorstel om biologisch product dat minimale sporen van chemische verontreinigingen bevat af te keuren als biologisch, stuit op felle weerstand.

Wanneer een biologisch gewas twee residuen bevat met een waarde van twee maal de detectielimiet, zou automatische afkeuring als biologisch volgen. “Hiermee wordt het principe van de vervuiler betaalt met voeten getreden”, aldus Bionext-directeur Bavo van den Idsert. “De biologische tuinder die geen middelen gebruikt, moet bij besmetting van buitenaf de kosten voor afwaardering van biologisch naar gangbaar dragen. De wereld op zijn kop.”

Biologisch op substraat

Ook de eerder mislukte pogingen van onder andere gangbare Nederlandse glastuinders om biologische teelt op een natuurlijk substraat toe te staan, lijken weer actueel. In het nieuwe wetgevingsvoorstel wordt de link met de bodem omschreven als ‘grond-gerelateerde landbouw’ in plaats van ‘grondgebonden landbouw’. Van den Idsert: “Dit betekent een verwatering van het begrip ‘grondgebonden’. In de praktijk zou het erop neer komen dat met name in koude streken (Scandinavië en berggebieden) substraatteelt mogelijk wordt.”

Beperking bedrijfsomvang

Ook het voorstel om de omvang van diverse biologische bedrijven te beperken is tegen het zere been. “We hadden gehoopt op werkelijke vernieuwing en innovatie van de wetgeving, maar dat is volstrekt afwezig”, aldus Van den Idsert. Hij roept staatssecretaris Van Dam op om ‘nee’ te stemmen op de vergadering van de Raad van Landbouwministers van volgende week.

Of registreer je om te kunnen reageren.