Home

Nieuws

'Fouten EKO-uitgangsmateriaal leidden tot faillissement teler'

Het Gerechtshof in Den Haag ziet een relatie tussen biologisch uitgangsmateriaal van slechte kwaliteit en het faillissement van een Duitse groenteteler.

De Nederlandse plantenleverancier moet daarvoor schade vergoeden, zo blijkt uit een uitspraak in hoger beroep. Daarbij houdt de rechter geen rekening met de gedane pogingen van de plantenleverancier om de levering te herstellen.

Het is een langlopend en slepend juridisch conflict, waarbij het gaat over de al dan niet verplichte levering van planten uit biologisch zaad of (bij onbeschikbaarheid) planten uit niet-chemisch behandeld zaad. Ook het aantreffen van resten van bestrijdingsmiddelen in het uitgangsmateriaal speelt in de zaak een belangrijke rol. De teler verloor daardoor het vertrouwen van belangrijke klanten als Lidl en raakte in faillissement. De rechter uit zich ook kritisch over controleur Skal dat niet voldoende zou hebben ingegrepen na de klachten.

Risico's

Volgens de rechter heeft de leverancier van planten teveel risico's genomen in de teelt door biologische productie niet voldoende te scheiden van gangbaar. Het bedrijf had dat moeten voorkomen, nadat ze door Skal al eerder in 2006 op de vingers waren getikt.

Het onderzoek in deze zaak leidde tot nieuwe inzichten in het mogelijk aantreffen van residuen in plantjes via zaad uit behandelde moederplanten. Toch kon dat niet voldoende alle aangetroffen middelen in het uitgangsmateriaal verklaren.

Voor de schadeberekening moet een procedure worden gestart. De schadevergoeding zal worden verrekend met de niet betaalde factuur voor de groenteplanten. De rechter oordeelt dat deze oude factuur alsnog moet worden voldaan met rekenrente, omdat de koop nooit is ontbonden. De Nederlandse plantenleverancier wil de uitspraak eerst bestuderen, alvorens te reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.