Home

Nieuws

'Verbeter positie telers in keten'

Het kabinet moet meer ambitie tonen om de positie van de primaire producent in de keten te versterken.

Dat stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat bij het begin van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Hij krijgt bijval vanuit de Haagse politiek.

De voorzitter van LTO-Nederland zegt dat het een manco is in het Nederlands voorzitterschap, dat mededinging niet hoger op de agenda is gezet. Het kabinet heeft nog wel een kans daar een tandje bij te zetten, nu EU-landbouwcommissaris Phil Hogan een taakgroep onder leiding van Cees Veerman heeft ingesteld. Deze taakgroep moet extra kijken naar de positie van boeren en tuinders in de keten.

CDA, ChristenUnie en PVV in de Tweede Kamer sluiten zich aan bij de woorden van Maat. Zij zijn eensgezind in hun wens om boeren en tuinders een inkomen te laten verdienen dat past bij hun inspanningen en het waardevolle product.

Het is belangrijk dat we in de Tweede Kamer uitstralen dat we trots zijn op onze boeren en tuinders, zegt CDA'er Jaco Geurts. "Ik zal dat blijven doen." In het verlengde van de initiatiefnota Een Eerlijke Boterham ligt de wens van Geurts om te komen tot eerlijke prijsafspraken in de keten. PVV-Kamerlid Dion Graus sluit zich daarbij aan, hij vindt dat dit jaar in elk geval zijn aangenomen motie moet worden uitgevoerd waarin een beter verdienmodel voor de boeren ten laste van de retail wordt geregeld. "We kunnen wel allerlei eisen stellen aan boeren op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn, maar die moeten wel betaald worden. De regering moet in actie komen voor een beter verdienmodel voor onze boeren en vissers."

Landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber is er zich van bewust dat het ingewikkeld is een eerlijke prijs te realiseren voor boeren. "De mooie producten zijn het waard. Ik pleit al lang voor een autoriteit voor milieu, markt en consument. De Autoriteit Consument en Markt blijft te veel kijken naar de consumentenprijzen."

PVV'er Graus zegt dat Nederland zo veel mogelijk Europees geld vanuit 'Brussel' moet binnen halen, zolang Nederland nog lid is van de EU. "Wij zijn tegen de Europese Unie, Nederland moet geen provincie van Brussel worden; zolang we nog de grootste nettobetaler zijn van de EU, moeten we zoveel mogelijk geld terughalen", zegt Graus, die voorkeur heeft voor een hechte samenwerking tussen Nederland met belangrijke handelspartners, zoals Duitsland, in plaats van lidmaatschap van de EU.

Of registreer je om te kunnen reageren.