Home

Nieuws

Residue door drift op biogroente blijft toegestaan

De Europese landbouwministers hebben tijdens de landbouwraad in Luxemburg overeenstemming bereikt over de nieuwe biologische verordening met daarin regels over residuen in bioproducten.

Veel landen hadden extra wensen om de biologische landbouw aan te passen, maar deze werden niet opgenomen in het voorstel. Veel landen geven ook uitdrukkelijk aan dat het een compromisakkoord is, waardoor het voor geen enkel land volledig naar wens is. Met name de mogelijkheid dat in beperkte mate residuen van gewasbeschermingsmiddelen – afkomstig van omliggende  bedrijven – op biologische producten mogen zitten is voor veel landen onacceptabel.

"Hiermee schaden we het vertrouwen van de consument. Het mag niet zo zijn dat er middelen op biologische producten zitten die in de biologische productie niet zijn toegelaten", vinden bijvoorbeeld Italië, België en veel Oost-Europese landen.

Voorstanders van het schrappen van de drempelwaarde voor residuen vrezen dat een dergelijke norm boeren zal demotiveren om over te stappen op biologische productie.

Nederland is voor

Nederland stemde in met het voorstel. "Het is een zwaar bevochten compromis. Ik had misschien nog wel meer wensen gehad, maar gelet op de belangen van het voorstel voor de biologische sector, kan ik instemmen met het compromis", zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens de Raadsvergadering. Ze geeft aan dat ze tevreden is met het besluit dat de controles risicogestuurd zullen worden uitgevoerd, dat er een beperkte mate van residuen wordt geaccepteerd en dat er meer gedelegeerde handelingen mogelijk zijn. Ook vindt Dijksma het van groot belang dat Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) het van groot belang vindt dat de export van derde landen niet belemmerd wordt.

Waardering voor Lets voorzitterschap

België, Denemarken, Tsjechië en Slowakije stemden tegen het voorstel. Bulgarije, Kroatië en Cyprus onthielden zich van stemming. De landen wilden niet tegen stemmen uit waardering voor de inzet van het Lets voorzitterschap om tot een akkoord te komen. Oostenrijk, een van de voorlopers bij biologische landbouw, prijst het voorzitterschap dat de verordening van de Europese Commissie heeft weten om te vormen van een verordening tegen naar een verordening voor de biologische landbouw.

Klaar voor de Europese Commissie

De Europese Commissie kan nu met de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen. Daar liggen al honderden amendementen van Europarlementariërs klaar om het voorstel aan te passen.

Of registreer je om te kunnen reageren.