Home

Nieuws

Nederlandse subsidie op kas buitenland ingetrokken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een groentehandelsbedrijf gekort op subsidie op aanschaf van kassen in Nicaragua.

Toegezegd was een subsidie ter hoogte van de helft van onder meer de aanschaf van kassen en opleidingskosten van personeel. Het geld, ruim 4,5 ton, was afkomstig uit de regeling PSI (Private Sector Investeringsprogramma). Volgens de Rechtbank Den Haag heeft het ministerie het besluit zorgvuldig genomen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken trok de subsidie in omdat niet aan de voorwaarden werd voldaan. Het project liep vertraging op door rechtszaken en door het optreden van onbetrouwbare zakenpartners in het land. Het groentehandelsbedrijf wilde op de teeltlocatie kruiden telen en exporteren. Daarvoor zou lokaal personeel opgeleid worden en voldoet het project aan ontwikkelingssamenwerkingscriteria.

Het ministerie heeft uiteindelijk wel een deel van het subsidiebedrag (€ 95.250) uitgekeerd voor bijdrage aan scholing en technische assistentie van lokale medewerkers.

Of registreer je om te kunnen reageren.