Home

Nieuws

Asbestsubsidie stapelen met MIA/Vamil nog onduidelijk

Het succes van de nieuwe subsidieregeling voor sanering van asbestdaken is mede afhankelijk of vervanging van asbesthoudende daken volgend jaar weer op de Milieulijst komt te staan in het kader van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met hulp van beide regelingen is fiscaal investeren in milieuvriendelijke oplossingen mogelijk.

Wanneer fiscaal vriendelijk afgeschreven kan worden op vervanging asbestdaken is de vraag of het mogelijk is deze regeling te stapelen met de nieuwe subsidieregeling voor sanering van asbestdaken. De Milieulijst en de voorwaarden MIA/Vamil worden altijd eind december gepubliceerd in de Staatscourant. Uitvoeringsorganisatie RVO.nl kan daarom nu niet zeggen of 'stapelen' met MIA/Vamil straks mogelijk is. Bij MIA/Vamil wordt wel altijd de eventueel verleende subsidie afgetrokken van de investeringskosten.

Eerst saneren dan aanvragen

Een belronde langs asbestsaneerders en adviesbureaus leert dat er vooralsnog niet massaal asbestsaneringen worden aangevraagd. Dat is verklaarbaar, omdat de landelijke subsidie pas aangevraagd kan worden na de daadwerkelijke sanering. Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden diverse voorwaarden, waaronder dat de verwijdering van het asbestdak op of na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31 december 2019 voltooid moet zijn door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Vragen over stapelen

Asbestsaneerders en adviesbureaus krijgen wel veel mensen aan de lijn die informatie willen hebben over de nieuwe steunmaatregel. Bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl zijn vanaf de bekendmaking op 2 december tot en met 7 december 65 telefoontjes en/of mails over de regeling binnengekomen. "Er is meerdere malen gevraagd naar het cumuleren met andere regelingen", vertelt perswoordvoerder Moniek Pronk.

Beweeg over de iconen in de afbeelding om de kernpunten van de Rijksregeling en 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' te lezen.

Stapelen toegestaan

RVO.nl benadrukt dat vanuit de Rijksregeling het stapelen van subsidie sanering asbestdak is toegestaan. Iemand mag dus naast de bestaande provinciale subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop ook gebruik maken van de landelijke regeling. Pronk: "Blijft wel zaak dat ondernemers/particulieren goed moeten kijken of vanuit andere, eventueel provinciale, regelingen cumulatie ook is toegestaan. Het kan zo zijn dat bij die regelingen het niet is toegestaan en dat de rijkssubsidie dus in mindering wordt gebracht bij die instanties. Wij brengen dus geen andere verkregen subsidies in mindering."

Of registreer je om te kunnen reageren.