Home

Nieuws

Veerman: grondprijs gaat niet onderuit

De grondprijs gaat niet dalen. Als die gaat dalen, dan is dat maar tijdelijk, gevolgd door snel herstel. Dat zegt Cees Veerman, voormalig landbouwminister.

Vandaag tekent Veerman met overheden, tuinbouwbedrijfsleven en Rabobank een akkoord voor het herstelplan voor de tuinbouw. Daar speelt de grondmarkt ook een belangrijke rol.

Los daarvan geeft Veerman In vakblad Boerderij vandaag zijn visie op de markt voor landbouwgrond. Veerman is volgende week spreker op een grondcongres. De ontwikkelingen rond mest, de melkprijs en de voorlopig aanhoudende lage rente zorgen er volgens Veerman voor dat de vraag naar landbouwgrond overeind blijft. Naast de vraag van landbouwbedrijven blijft er vraag naar grond door andere partijen als provincies (natuur) of beleggers. Ook de woningbouwvraag komt weer op gang, signaleert Veerman, met gevolgen voor de grondprijs.

Cees Veerman houdt zich 5 dagdelen per week bezig houden met herstructurering glastuinbouw en verbeteren van de afzet in de glasgroentesector. De samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en Rabobank gaat onder de noemer van de zogeheten Coalitie HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw).

Veerman is in ieder geval de komende twee jaar trekker van de verschillende deelplannen in zogeheten satellieten. Eind deze week worden de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen overheid en tuinbouwbedrijfsleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.