Home

Nieuws

Groenteverwerkers achter met energiebesparing

Verwerkende bedrijven in de groenten- en fruitsector moeten in 2016 een jaarlijkse energiebesparing van 300 terajoule behalen.

Na twee jaar bedraagt het jaarlijkse effect van de maatregelen echter 98 terajoule. Hiermee is 33 procent van de voorgenomen besparing gerealiseerd, blijkt uit de Resultatenbrochure convenanten 'Meerjarenafspraken Energie-efficiënte'.

De sector heeft in 2014 ook meer energie gebruikt, blijkt uit de monitor. Toch werd er efficiënter gewerkt doordat de productie ook hoger lag in 2014.

De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt 82 terajoule. De belangrijkste duurzame­energiemaatregel bestaat uit het opwekken en gebruiken van duurzame energie uit reststromen en biomassa.

Met telers wordt samengewerkt aan een duurzamere en efficiëntere groenteteelt. De verwerkende industrie heeft in de loop der tijd veel geïnvesteerd in efficiëntere productiemethoden. Behalve in energieefficiëntie is ook geïnvesteerd in efficiënter gebruik van water, in lichter verpakkingsmateriaal dat ook opnieuw als grondstof kan worden ingezet en in waterzuiveringsinstallaties.

CO2-uitstoot

Toch leidt de consumptie van diepvriesgroente tot een lagere CO2-uitstoot. Onderzoeker Wayne Martindale presenteerde tijdens de Expo in Milaan onderzoek dat de CO2-uitstoot bij een dieet van bevroren eten circa 47 procent lager ligt in vergelijking met een dieet dat bestaat uit verse producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.