Home

Nieuws laatste update:19 okt 2015

Caribisch Nederland heeft groentetelers nodig

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft met haar studie Vijf jaar Caribisch Nederland geen positief beeld geschetst van de gezondheid van de bewoners.

Het eiland kampt met verschillende maatschappelijke problemen, maar overgewicht is er één van. Het komt meer voor dan in Nederland door een hoge consumptie van fastfood.

Dat is direct te koppelen aan de hoge prijzen voor groente en fruit op de eilanden. Veel product wordt ingevlogen omdat op het eigen eiland te weinig productie is. Dat verbaast het planbureau. "Dat is opmerkelijk, omdat de grond er vruchtbaar is en groente en fruit tegen hoge kosten worden geïmporteerd."

Een andere klacht van bewoners is dat het bestuur weinig visie heeft of initiatief neemt om de lokale economie op te krikken, bijvoorbeeld door het aanleggen van groente- en fruitplantages.

Foto

  • Caribisch Nederland heeft groentetelers nodig

Of registreer je om te kunnen reageren.