Doorgaan naar artikel

India moet stap naar kassenteelt nog maken

Nederlandse leveranciers willen inspelen op de beoogde overstap naar midtech tuinbouwtechniek die de agrarische reus India zal maken.

Vorig jaar besloeg de bedekte tuinbouw in India 4.000 hectare, bestaande uit de helft folie en de helft insectengaas. Investeren in midtech tuinbouwtechnologie kan de transformatie van de Indiase tuinbouw een enorme duw geven. Dat concludeert Dutch Greenhouse Delta, een consortium van Nederlandse toeleveranciers. Dutch Greenhouse Delta publiceerde hierover een whitepaper.

Veel problemen aan te pakken

Na China is India ’s werelds tweede grootste producent van groenten en fruit, maar door verouderde bewaartechnieken en logistieke processen heeft het land een derving van 30 tot 80 procent. Om groenten en fruit vers te houden moeten zeker ook de logistieke en opslagfaciliteiten sterk verbeteren.

Dutch Greenhouse ziet veel voordelen in de ontwikkeling van midtech tuinbouw in India, ook voor het landschap en milieu. Nu is teelt veelal op open velden met een lage opbrengst per hectare. Als de opbrengsten fors omhoog gaan in kassen is daarvoor minder ontbossing nodig. Ontbossing leidt vervolgens bij hevige regen tot bodemerosie en door gemis aan bos kan de toenemende luchtvervuiling niet worden opgevangen.

De teelt zit in een andere vicieuze cirkel. De ziekte- en plaagdruk is hoog in het warme en vochtige klimaat. Ziekten en plagen worden nu bestreden met relatief veel pesticiden, wat leidt tot hoge residuen op de producten en emissies naar het milieu.

Naar voorlopersrol

India wil zelf voorloper zijn op het gebied van verduurzaming door partnerschappen aan te gaan met Westerse regeringen. De gestructureerde Nederlandse aanpak via het Dutch Greenhouse Delta kan daarbij onderscheidend zijn. Het geeft een gestructureerde en integrale aanpas. Zo zegt Ruud Kaagman, wereldwijd verantwoordelijk voor het segment tomaat van Syngenta. “Doordat Dutch Greenhouse Delta met alle partners complete oplossingen kan bieden, hebben zij een sleutel tot de belangrijkste partijen en komende projecten. Zij vergaart kennis over waar het naar toe gaat met de tuinbouw in dit land en wat plannen van overheden en investeerders zijn. Die informatie is helpt ons om te bepalen waar we ons met de veredeling op moeten richten.” Zo ontwikkelt de zaadfirma rassen verder voor Indiase telers uit het bestaande portfolio voor Mexico, Turkije of Spanje.

Het best kan de ontwikkeling ingezet worden door kleine telers te helpen met investeringen in bedekte teelt. Dat maakt deze bedrijven ook interessant om overgenomen te worden door de volgende generatie, zegt Navanish Singh, eveneens voor Syngenta werkzaam in India.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin