Home

Nieuws

Wijffels: Rabobank maakte fouten

De Rabobank heeft fouten gemaakt in de agrarische sector. Dat stelt voormalig Rabo-topman Herman Wijffels.

Vooral in de afgelopen vijf jaar heeft de bank zich laten meeslepen in een collectieve gekte, aldus Wijffels. Wijffels zegt in een interview met Boerderij de ontwikkelingen bij de bank met grote zorg te hebben gevolgd.

"We hebben na 2000 in dit land geleden aan een collectieve gekte door steeds meer op de pof te leven",  zegt Wijffels.  De banken hebben te hoge kredieten verstrekt, zegt hij, ook in de agrarische sector: "In de glastuinbouw zijn financieringen verstrekt op basis van de waardevermeerdering, die kwam door de bestemmingswijziging van agrarische gronden naar gronden voor glastuinbouw. Een aantal van die bedrijven staat daardoor nu onder water. En een aantal van de heel grote melkveebedrijven met zeshonderd koeien of meer is in problemen gekomen."

Wijffels was zelf in de laatste twee decennia bestuursvoorzitter van de Rabobank. In die tijd heeft de bank kredieten verstrekt aan de intensieve veehouderij. Daar heeft hij geen spijt van, zegt hij. "Je kunt zeggen dat we nu boete moeten doen voor het verleden. Maar ik heb geen spijt van het financieren van de intensieve veehouderij, daar schaam ik me niet voor. Het was wat toen van ons gevraagd werd."

Volgens Wijffels is het nu logisch om het aantal dieren te verminderen: "We houden in Nederland meer dan 130 miljoen dieren. Ik denk dat het eerder voor de hand ligt stappen terug te doen dan verder uit te breiden." Die inkrimping van de veestapel zal langs natuurlijke weg gaan, aldus Wijffels, vooral in de varkenshouderij: "Er zijn nogal wat bedrijven die in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn gestart. Die gebouwen zijn op en voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Een deel van die bedrijven zal niet in staat zijn te investeren in nieuwe stallen en dat zal ook een afname van de varkensstapel betekenen."

Of registreer je om te kunnen reageren.