Home

Nieuws laatste update:1 mei 2014

Financiën wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit versoberen

De belastingvrijstelling bij bedrijfsovername van familiebedrijven binnen de familie zou wel eens kunnen komen te vervallen of in ieder geval lager kunnen worden.

Dat valt op te maken uit een brief die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In zijn brief zegt Wiebes naar een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling te streven. Hiermee lijkt een eind te komen aan een reeks van verruimingen die de regeling de laatste jaren gekend heeft.
De Hoge Raad sprak zich vorig jaar nog uit over de verruiming van de regeling. De wetgever zou familiebedrijven fiscaal te sterk bevoordelen. In zijn uitspraak ging de Hoge Raad niet mee in die zienswijze. Wel gaf het hoogste rechtscollege duidelijk aan de regeling zoals die nu geldt wel een ruimhartige te vinden.
In de huidige regeling is de eerste miljoen euro vrijgesteld en geldt ov er het deel daarboven een vrijstelling van 83 procent bij een overname binnen de familie. Over de overblijvende 17 procent wordt vervolgens 20 procent belasting geheven, hetgeen neerkomt op 3,4 procent over de waarde boven een miljoen. De betaling van dat bedrag mag maximaal tien jaar worden uitgesteld.
In zijn brief schrijft Wiebes over de Hoge Raad-uitspraak onomwonden: "Ondanks het feit dat de Hoge Raad niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, heb ik het voornemen te bezien of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting – in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling – uit de nalatenschap betaald had kunnen worden."

Wim Schipper, adviseur bedrijfsovernames bij Countus Accountants en Adviseurs uit Zwolle kijkt met grote zorg naar een mogelijk afgeslankte regeling. "Dat gaat een probleem worden.  De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is de laatste jaren niet voor niets behoorlijk verruimd, dat was nodig om een overname mogelijk te maken. Nu er een inperking dreigt komen we in de knoei bij bedrijfsovernames verwacht ik.

François van der Hoff van de kennisbank Bedrijfsopvolging voor familiebedrijven verwacht dat Wiebes zal kiezen voor een betalingsregeling. "De Belastingdienst zegt dat erfbelasting in 70 procent van de gevallen uit de nalatenschap kan worden betaald. Op dat spoor wil Wiebes waarschijnlijk verder. Dat zal echter in de agrarische sector tot grote financiële problemen leiden."

Of registreer je om te kunnen reageren.