Home

Nieuws

Twee ontslagen bij EZ wegens verduistering en diefstal

Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2011 en 2012 twee ambtenaren ontslagen en vier medewerkers voorwaardelijk ontslag aangezegd vanwege integriteitsschendingen.

Dat blijkt uit gegevens die het ministerie heeft vrijgegeven naar aanleiding van een verzoek tot openbaarmaking door de nieuwssite Nu.nl. De ontslagen medewerkers hebben zich schuldig gemaakt aan verduistering of diefstal.

In twaalf gevallen vond het ministerie reden om op te treden wegens overtreding van interne regels of misbruik van positie. Daarbij ging het onder meer om een ambtenaar die zijn positie misbruikte bij de verstrekking van subsidies. Na een intern onderzoek werd de betrokken ambtenaar overgeplaatst.

Het ministerie heeft enkele malen onderzoek gedaan naar het lekken en misbruiken van informatie. Hoewel er vermoedens waren van schendig van de regels, was er onvoldoende reden om ook maatregelen te treffen. In één geval werd ook het openbaar ministerie ingeschakeld, maar dat leidde er niet toe dat de Rijksrecherche werd ingeschakeld. Daar was, zegt het ministerie, onvoldoende grond voor.

De integriteitsschendingen hebben betrekking op het gehele departement en de daaronder vallende buitendiensten (waaronder der Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en andere diensten.

Uit het onderzoek van Nu.nl blijkt dat de ministeries zelden aangifte doen van integriteitsschending. In totaal zijn 3.031 vermoedelijke integriteitsschendingen bij de rijksoverheid onderzocht in twee jaar. Daarvan waren 279 incidenten een mogelijk strafbaar feit, waarbij 45 aangiften werden gedaan en 96 ontslagen vielen.

Of registreer je om te kunnen reageren.