Home

Nieuws

Rechter: Waardeverlies tuingrond niet compenseren

De gemeente Katwijk hoeft eigenaren van een aantal percelen grond niet te compenseren voor het verlies van een glastuinbouwbestemming.

De Raad van State oordeelt dat de eigenaren door een bestemmingsplanwijziging niet gedupeerd zijn.  Bij de vier kleinere percelen vond wel een waardedaling plaats van negen ton, maar de eigenaren zagen de waarde van vijf andere percelen juist met 1,7 miljoen euro stijgen, waardoor van planschade geen sprake kan zijn. De argumenten die de eigenaren in hoger beroep aanbrachten, hielden geen stand. Wel mogen ze de kosten voor onderzoek naar de onroerend goed effecten op de gemeente verhalen, oordeelt de rechter.

De aanvraag voor planschade dateert van 2007 toen voor tuinland nog beduidend hogere bedragen werd betaald. Toch speelt de waardedaling geen rol in deze zaak. Wel speelt in de waardebepaling mee dat de vier percelen klein en ongunstig gelegen waren voor glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.