Home

Nieuws

LTO: Garantieregeling is beter dan 2009

De vandaag gepubliceerde garantieregeling werkkapitaal voor telers van groente en fruit is aantrekkelijker dan de regeling in 2009.

Volgens LTO Noord Glaskracht is het uitgangspunt dat een garantie door de overheid op krediet voor werkkapitaal door banken de lening niet duurder zal maken. De Rabobank beaamt dat. Volgens sectormanager Cor Hendriks zijn drempels uit de regeling gehaald die in 2009 een blokkade bleken. Zo hoeven telers geen provisie af te dragen aan de overheid en hoeven banken niet een uitstel van aflossing te verlenen van 24 maanden. "Dat heeft er toen toe geleid dat de regeling niet veel gebruikt is."

De regeling staat open voor telers van alle producten die in de Europese steunmaatregelen zijn genoemd, dus ook voor fruit- en peenbedrijven. Toch is de regeling belangrijk voor de glasteelt. Hij loopt tot eind 2015, waardoor het ook in het lopende seizoen 2015 van belang kan zijn, zegt LTO Noord Glaskrachtvoorzitter Nico van Ruiten.

Miljoen

Uit de vandaag gepubliceerde regeling in de Staatscourant blijkt dat een bedrijf maximaal een miljoen euro kan lenen voor kastekorten. Daarvan staat de overheid voor maximaal de helft garant. Daardoor kunnen tussen de 150 en 300 leningen via de regeling verstrekt worden. De regeling staat open voor bedrijven die in essentie gezond zijn, maar door de boycot getroffen. Volgens Hendriks gelden voor dergelijke werkkapitaalkredieten andere vermogenseisen dan bij gangbare investeringen. Ook bedrijven die lagere solvabiliteitscijfers overleggen, komen daardoor in aanmerking voor de regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.