Home

Nieuws

Ambassades onderzoeken waarheid Westland

Medewerkers van de Nederlandse ambassades in Polen, Roemenië en Bulgarije worden opgeleid om mensen ter plekke te het ware verhaal te vertellen over werken en wonen in Nederland. Gisteren bezochten ze Westlandse tuinbouwbedrijven en bleken er wel wat vooroordelen te heersen.

Het bezoek van het ambassadepersoneel volgt op de toezegging van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer om meer in te zetten op voorlichting aan arbeidsmigranten in het land van herkomst. Op die manier komen bijvoorbeeld Roemenen en Bulgaren, beter voorbereid naar Nederland. Onlangs werd bekend dat veel Roemenen en Bulgaren, van wie eind 2013 nog werd gevreesd dat ze massaal naar Nederland zouden komen, alweer naar huis waren. Het hier beschikbare werk en het dure leven viel ze tegen.

Bij Looije Tomaten en Greenpack gingen de nieuw aangenomen ambassademedewerkers en arbeidsmigranten in gesprek over de inhoud van het werk en het wonen in Westland. Uit de gesprekken bleek dat de (voor)oordelen en verwachtingen die beide partijen over en weer hebben, afwijken van de realiteit. Zo zijn de arbeidsomstandigheden in de glastuinbouw veel beter dan het ambassadepersoneel had verwacht.

Voor Westland zijn arbeidsmigranten belangrijk vanwege hun bijdrage aan de economie, maar tegelijkertijd is het zaak om de migratie in goede banen te leiden. "De gemeente Westland vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten zichzelf kunnen redden in de samenleving en dat zij weten wat hun rechten en plichten zijn. Informatie geven voordat mensen naar Nederland komen, zorgt ervoor dat zij weten waar ze aan beginnen", aldus een woordvoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.