Home

Nieuws

Meer geld voor ‘kleine’ aardwarmteprojecten

Het ministerie van Economische Zaken kan meer reguliere aardwarmteprojecten ondersteuning geven.

Dat is het gevolg van overheveling van gelden uit een aparte garantieregeling (SEI) voor diepe aardwarmteboring naar reguliere aardwarmteboringen. De garantieregeling moet risico op misboring terugdringen.

Het lijkt moeilijk plannen rond te rekenen voor projecten die dieper dan 3.500 meter willen boren. Bij de handvol projecten die in voorbereiding zijn, waren dit voorjaar complicaties in de energiesubsidieregeling SDE+. Nu deze projecten in ieder geval voorlopig niet doorgaan, is er dus meer geld voor reguliere projecten. Negen bedrijven (voornamelijk tuinbouwbedrijven) hebben een aanvraag voor de garantieregeling gedaan, laat het ministerie weten. Er is voor in totaal 65 miljoen euro aan garanties aangevraagd, maar er is door het overgehevelde geld ruim 43 miljoen euro beschikbaar. Het Platform Geothermie noemt dat aantal van negen aan de lage kant, zeker vanwege het hoge aantal bedrijven dat vorig jaar al wel de SDE+-ondersteuning kreeg (30). Het kan zijn dat een deel van deze bedrijven geen garantieregeling nodig heeft. Als zij boren in een gebied waar al is geboord, is de kans op succes groot en is het risico mogelijk ook privaat te verzekeren, laat platformvoorzitter Victor van Heekeren weten.

Dat plannen voor diepe boringen voor geothermie op problemen stuiten, noemt Van Heekeren betreurenswaardig. Aan de andere kant ziet hij ook een lichtpuntje. De SDE+-regeling lijkt voor 2014 iets meer kansen te bieden voor bedrijven met deze plannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.