Doorgaan naar artikel

Ennatuurlijk mag starten met extra aardwarmtebron Middenmeer

Voor de derde aardwarmtebron Middenmeer is een startvergunning gegeven. Het project kost € 27 miljoen en moet het aandeel duurzame warmte in het gebied verhogen. Dat is nu 25 procent.

Dat blijkt uit het besluit en adviezen die zijn uitgebracht over deze aardwarmtebron. De aanvraag werd nog gedaan door energiebedrijf ECW, maar na overname door Ennatuurlijk in 2023 is de bron eigendom van deze marktleider in aardwarmte. De grootte van het bedrijf Ennatuurlijk geeft bij toezichthouders meer zekerheid dat risico’s op eventuele schade kan worden verhaald. Ook houdt de marktleider zich aan de jongste voorschriften, zoals specificaties voor het puntontwerp. De boring is overigens al gedaan.

De totale kosten van het project bedragen € 27 miljoen, waarvoor 15 jarige contracten met tuinders zijn gesloten. In die periode wordt de investering ook afgeschreven. De levensduur van de bron is naar verwachting 35 jaar. Ennatuurlijk gaat er vanuit dat 732,2 TJ aan energie wordt gewonnen gedurende de looptijd.

Ruimte voor extra capaciteit

Het glastuinbouwgebied gaf eind 2023 een gebiedsvisie uit. Op dit moment is circa 25 procent van het warmtenet duurzaam, dus er is voldoende afzetruimte op het net. Om de voor 2030 gestelde doelen te halen, moet het gebruik van aardgascentrales (wkk’s) minderen en juist meer inzet van duurzame warmte in de vorm van aardwarmte. De visie maakt ook melding van nuttig gebruik van restwarmte (mogelijk datacenters).

Uit de aanvraag en het besluit blijkt dat Ennatuurlijk water terug injecteert met een temperatuur van 30 graden Celsius. De aanvraag is gedaan voor 15 graden Celsius. Daarvoor is een maximaal (druk) debiet van 350 kuub water per uur vergund. Bij elke kuub water wordt gas opgepompt. Het gas wordt ingezet op het warmtenetwerk via wkk.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin