Home

Nieuws

DR fuseert met Agentschap NL

Dienst Regelingen (DR) gaat op 1 januari 2014 verdwijnen als zelfstandige organisatie binnen het Ministerie van Economische Zaken. Met uitvoeringsinstantie Agentschap NL fuseert DR tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie onder verantwoordelijkheid van de minister van EZ. Dat schrijft minister Henk Kamp van EZ aan de Tweede Kamer.

Vrijwel elke agrarisch ondernemerin Nederland zal er mee te maken krijgen. Tot de taken van DR behoren de gecombineerde opgave en de uitbetaling van de meeste subsidies vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De nieuwe organisatie verleent niet alleen diensten aan ondernemers, maar ook aan kennisinstellingen of andere overheden. De belangrijkste opdrachtgever van de nieuwe organisatie is de rijksoverheid, andere opdrachtgevers zijn de decentrale overheden en de EU. Tot de taken van de nieuwe organisatie zal ook een deel van de werkzaamheden die nu nog door productschappen wordt gedaan gaan behoren, na opheffing van de schappen in 2014.

De samenvoeging is een gevolg van de samenvoeging van het voormalige Ministerie van Economische Zaken waar Agentschap NL onder viel en het opgeheven Ministerie van LNV waar DR toe behoorde. Een belangrijke rol speelt het streven van de overheid naar meer doelmatigheid van uitvoeringsinstanties en het bundelen van subsidieverstrekking. Wat de fusie precies gaat betekenen voor de aantallen medewerkers is nog niet duidelijk. In de begroting zijn beide instanties nu nog apart vermeld. Voor DR is daarbij bovendien aangetekend dat er nog onduidelijkheid is over de werkzaamheden in de komende jaren onder meer vanwege de opheffing van de productschappen en de invoering van een nieuw GLB.

Over een nieuwe naam van de nieuwe organisatie wordt nog nagedacht volgens Kamp. Formeel heeft de Tweede Kamer nog 30 dagen de tijd om de fusie tegen te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.