Home

Nieuws

Rabobank financiert geen 'schaliegasboeren'

Rabobank verschaft geen krediet aan boeren en tuinders die meewerken aan schaliegaswinning. Dat vloeit voor uit de 'position paper on oil and gas activities' die de bank recent heeft uitgegeven.

De stellingname betreft vooral boeren in de VS, waar schaliegaswinning sinds een aantal jaren aan de orde van de dag is. Maar de bank overweegt vaker bovenwettelijke normen op te nemen als integraal onderdeel van de kredietverlening aan bedrijven. Het beleid geldt wereldwijd maar anders dan in de VS is van een schaliegasrevolutie in Europa nog nauwelijks sprake. Alleen in Polen zijn al veel boorputten geslagen. In de VS is sprake van een soort tweede goudkoorts, waarbij agrariërs vaak veel geld, tot tonnen, krijgen als ze op hun land boringen toestaan. In de VS is de grondeigenaar ook eigenaar van eventuele bodemschatten: in Nederland is de staat eigenaar en kunnen boeren en tuinders minder compensatie verwachten.
Bij de gaswinning worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de grond ingebracht om diep gelegen gesteenten open te 'kraken', een techniek die 'fracking' wordt genoemd en is ontwikkeld door het Amerikaanse Halliburton. Er zijn dan ook groepen boeren in onder meer Californië en Pennsylvania die zich zorgen maken over de vervuiling van het grondwater en wanneer het water veilig blijft, de hoeveelheid water die beschikbaar blijft voor de landbouw.
Het water komt immers diep in de grond terecht en is niet zomaar weer beschikbaar. In het zuiden van de VS is water al schaars terwijl ook het Middenwesten regelmatig ernstige droogte meemaakt. Rabobank, in het Middenwesten van de VS een belangrijke kredietverschaffer, bestempelt de techniek net als de oliewinning op teerzanden dan ook als niet duurzaam. De Nederlandse overheid heeft nog geen besluit genomen. Minister van Economische Zaken Henk Kamp zei eerder de situatie 'zakelijk' te bekijken.
Rabobank stelde eerder al bovenwettelijke eisen bij de kredietverlening in Brazilië, met name gericht op het in stand houden van het regenwoud. De systematiek, met een checklist aan duurzaamheidscriteria, wordt nu ook getest in Chili bij kredietverlening aan viskwekers. Volgens een woordvoerder, die niet in kan gaan op details, overweegt de bank op meer plaatsen bovenwettelijke eisen die het zelf belangrijk vindt toe te passen. De bank ziet duurzaamheid als een blijvend belangrijk thema, aldus de woordvoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.