Home

Nieuws laatste update:24 jun 2013

Meer centrale aansturing lokale Rabobanken

Het hoofdkantoor van Rabobank trekt meer macht naar zich toe ten koste van de lokale Rabobanken. Verschillen in kredietverlening tussen filialen worden door de coöperatie zo goed als opgeheven.

Het zijn consequenties van Visie 2016, het strategisch plan waarin bestuursvoorzitter Piet Moerland een sterke hand had. Moerland legde de Visie 2016 neer in een interview met het Financieele Dagblad.
Het strategisch plan lijkt aan te sluiten op kritiek die bedrijfskundige Pieter Klaas Jagersma eerder uitte. “De omvang van Rabobank staat het productief functioneren van het coöperatieve model in de weg omdat het Rabobank-bestuur te zeer afhankelijk is van te veel belangrijke leden”, schreef Jagersma in een opinie. Moerland erkent zich de kritiek te hebben aangetrokken. Nu kiest de grootste kredietverlener van de landbouw voor meer uniformiteit, zij het binnen de coöperatie, ook omdat lokale banken hun klantdossiers volgens De Nederlandsche Bank vaak niet op orde hadden.
Het aantal Rabobanken zal afnemen, volgens Moerland van 135 naar 100. Hierdoor ontstaat het risico dat de binding van klanten met Rabobank minder sterk wordt. Waar in het verleden nog wel een zekere soepelheid kon worden opgeroepen bij lokale accountmanagers, zijn deze nu meer gebonden aan marsorders die vanuit het hoofdkwartier in Utrecht worden uitgevaardigd. Volgens Rabobank toont de financiële crisis aan dat scherper koersen nodig is. Moerland, die gisteren etevens  zijn terugtreden per 2014 bekend maakte,  zinspeelde kort geleden in de kantlijn op meer centrale aansturing, maar benadrukte daarbij dat goede investeringsvoorstellen niet werden en worden afgewezen.
De Rabobank Groep richt zich in de toekomst nog op twee pijlers: de Nederlandse particuliere en zakelijke markt en de agribusiness internationaal, waar de bank scherpe groei noteert in bijvoorbeeld Brazilië maar ook groot is in de VS en Oceanië. De leasemaatschappij De Lage Landen wordt in elk geval gehandhaafd, vooral omdat veel boeren en tuinders klant zijn van de onderneming. Mogelijk valt vermogensbank Schretlen & Co af.

Of registreer je om te kunnen reageren.