Home

Nieuws

‘Stemming in landbouw licht verbeterd’

De stemming onder Nederlandse boeren en tuinders is in het eerste kwartaal 2013 iets verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Dit blijkt uit de resultaten van de Agro Vertrouwensindex van het ministerie van Economische Zaken, LTO, Flynth en LEI Wageningen UR.

De voorzichtige stijging komt vooral door een betere stemming in de melkveehouderij en de opengrondtuinbouw. De stemming in de akkerbouw is iets gedaald, evenals in de pluimveehouderij. In de glastuinbouw is de stemming weinig veranderd sinds eind 2012. Van de ondernemers zijn die in de glastuinbouw het minst positief van alle deelsectoren. De glastuinbouw kenmerkt zich door pessimisme over hoge kosten en lagere opbrengstprijzen.

De ondernemers zijn gemiddeld in het eerste kwartaal van 2013 iets positiever over de vooruitzichten voor het komend jaar dan een kwartaal eerder. Vollegrondsgroenteteler verwachten net als melkveehouders, varkenshouders en vollegrondstelers het komende jaar hogere opbrengstprijzen. In de glastuinbouw leeft daarop weinig hoop, evenals in de pluimveehouderij.

De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, Flynth en LEI Wageningen UR. Eerdere metingen vonden plaats begin januari 2013 en de eerste meting in oktober 2012. Omdat het project nog maar een half jaar oud is, moeten de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Naarmate het project langer duurt, zullen de trends beter te duiden zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.