Home

Nieuws 1 reactie

‘Uiteenvallen telersverenigingen dreigt door GMO’

Er dreigt een versnippering op te treden door problemen met GMO. Deconcentratie van het aanbod dreigt door het uiteenvallen van telersverenigingen of opzeggingen van prominente leden.

Dat stelt handelskoepel Frugi Venta in haar jaarverslag. Dat jaarverslag werd opgesteld vòòr de bekendmaking dat FresQ stopt als GMO-erkende telersvereniging en dat telers mogelijk in meerdere nieuwe organisaties verder gaan.

Telersverenigingen hebben acute problemen met de aanscherping van de controle op de naleving van GMO-regels. Diverse erkenningen zijn opgeschort. In sommige gevallen worden GMO-subsidies teruggevorderd, schrijft Frugi Venta.

De problemen bij telersverenigingen met GMO liggen op gebied van de grip van telers op hun afzet. Als individuele telers grip willen hebben op hun afzet, kunnen zij geen beroep doen op GMO-subsidie.

Frugi Venta geeft in haar jaarverslag bovendien een signaal af aan de teelt. De mededigingswet biedt voldoende ruimte om samen te werken. Binnen een fusie van telersverenigingen geldt het mededingingsrecht niet, maar zonder fusie is ook veel mogelijk. “De kritiek op de mededingingsregels verbloemt dikwijls de geringe bereidheid om een deel van de zelfstandige positie bij de afzet op te geven.” De handelskoepel breekt in haar jaarverslag verder een lans voor een gezamenlijk paraplumerk om kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren, gekoppeld aan een gezamenlijk promotiebudget.

Eén reactie

  • P Verschuren

    De laatste alinea is wat mij betreft de belangrijkste van dit stukje. GMO heeft altijd een desastreus effect gehad dus dat is niets nieuws.

Of registreer je om te kunnen reageren.