Home

Nieuws

Tuinders domineren aardwarmte

Circa 80 procent van de aanvragen voor het verrichten van een aardwarmteboring komt uit de tuinbouw. Daarmee domineren tuinders de exploitatie van Hollands diepere aardlagen.

In de energiewereld wordt met enige zorg gekeken naar die zo dominante voortrekkersrol van de tuinbouw, zo is morgen te lezen in Groenten & Fruit. In 2010 waren er zelfs  zo’n 100 tuinders die een eerste opsporingsaanvraag deden. Nu zijn er nog zo’n 40 tuinbouwbedrijven serieus bezig met aardwarmte, zoals in meer detail is te zien op de bijgevoegde kaart. In 2012 kreeg de glastuinbouw dan ook zo’n  800 miljoen euro aan duurzame energiesubsidie uit een pot van 1,7 miljard euro.

Er is zorg dat er sprake is van overreservering bij de SDE+-toekenningen in 2012 en dat bedrijven door de financiële positie besluiten niet te boren. Als banken beluiten projecten niet te financieren en er is geen plek in het garantiefonds, gaat het SDE+-geld naar andere aanvragers en doelen. Dan zal het voor de glastuinbouw lastig worden om de CO2-doelstelling voor 2020 te halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.