Home

Nieuws

Rusland belangrijker voor groentenexport 'Oostblok'

De export van groenten naar Oost-Europese bestemmingen staat onder druk door een toenemende zelfvoorzieningsgraad.

In landen als Tsjechië, Polen, Slowakije en Baltische Staten neemt de productie toe, waardoor minder ruimte is voor import. Volgens een sectoronderzoek van ABN-Amro zijn de kansen voor export van groenten en fruit naar Rusland wel duidelijk beter. Op langere termijn groeit de export naar Rusland, mede doordat Nederlandse ondernemers in steeds grotere mate een voet tussen de deur hebben gekregen bij de grote Russische retailers. Het land is in de loop der jaren opgeklommen tot de top-4 van Nederlandse exportbestemmingen.

De export van Nederlandse groenten en fruit is in de eerste 9 maanden van 2013 met 6 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De exportdaling kan door een aantal factoren worden verklaard. De minder gunstige weersomstandigheden in het voorjaar hebben ertoe geleid dat de productie in het begin van het jaar trager op gang is gekomen dan in andere jaren, waardoor er minder producten beschikbaar waren voor de export. Daarnaast is de binnenlandse productie in een aantal belangrijke afzetlanden sterk gestegen waardoor de zelfvoorzieningsgraad toenam. Ook was er op de belangrijkste afzetmarkten meer concurrentie vanuit Spanje. De kwaliteit van Spaanse groenten neemt toe, terwijl de logistieke efficiency ook verbetert.

Of registreer je om te kunnen reageren.