Home

Nieuws

Tuinbouw zwakste financiële positie

Bedrijven in de tuinbouw hebben van alle topsectoren de zwakste economische positie, blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau EIM ‘Financieringsmonitor topsectoren 2012’.

De bedrijven in de tuinbouw zijn relatief klein, zoeken het vaakst naar extern vermogen en hebben de laagste eigen vermogens. De solvabiliteit van 22 procent is de laagste van de negen topsectoren, waar 38 procent het gemiddelde is. Ook is het eigen vermogen relatief hard afgenomen de laatste jaren, al wordt de tuinbouw hierbij ingehaald door de creatieve industrie en de energiesector, maar bij met name energie kan dat betekenen dat juist meer geïnvesteerd is.

Bij een derde van de tuinbouwbedrijven zijn de laatste jaren de rentepercentages aangepast bij financiering. Dat duurdere vreemde vermogen heeft bij een derde van de bedrijven geleid tot het zoeken en mogelijk aantrekken van eigen vermogen. Dat gaat vooral om privévermogen en vermogen van bestaande aandeelhouders.

De overheid heeft negen topsectoren aangemerkt, waar extra innovatiegeld voor word ingezet. Naast tuinbouw is dat ondermeer agro & food. In de tuinbouw blijken de bedrijven wel relatief onderzoeksmoe. Een derde van de bedrijven weigerde mee te werken aan het onderzoek. De onderzoekers maken niet bekend hoe de verdeling van tuinbouwbedrijven is over de deelsectoren.  In totaal zijn 1.400 bedrijven ondervraagd in de topsectoren. Een algemene conclusie is dat bedrijven uit de topsectoren iets makkelijker financiering krijgen, maar dit lijkt voor tuinbouw nauwelijks overeind te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.