Home

Nieuws

‘Reeks PT-heffingen te zwaar’

Het in korte tijd innen van achterstallige PT-heffingen is te zwaar voor veel ondernemers. LTO pleit voor het beter spreiden van de heffingen in 2013, om te voorkomen dat er drie in één jaar plaatsvinden.

ZLTO-beleidsmedewerker Richard van der Maden deze week tijdens de commissie voedingstuinbouw: “Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Er is meer spreiding nodig.”  De inhaalslag volgt op vertraging van goedkeuring van heffingsverordeningen door de Europese Commissie in de voorgaande jaren.

PT-secretaris Michiel Gerritsen bevestigt dat het druk oplevert voor de bedrijven, maar benadrukt dat het PT telers steeds heeft gewezen op het reserveren van de afdracht en de mogelijkheid van een betalingsregeling. “De fruitteelt heeft voor 2013 een dertig procent lagere heffing, dat is voor andere sectoren niet mogelijk. We proberen in 2013 wel de achterstand in te lopen, maar kijken wat mogelijk is in de planning.”

Of registreer je om te kunnen reageren.