‘Europa moet stappen zetten in ecologische teelt’

Bertus Buizer
Juist nu moet de sector inzetten op voedsel vrij van residuen van chemische bestrijdingsmiddelen.

In een vorige lezing in Amsterdam voor studenten van de VU en UvA toonde ik op basis van wetenschappelijke studies aan dat biologische landbouw de beste papieren heeft voor een toereikende duurzame voedselvoorziening. Uit de rekensom die ik toen maakte, bleek dat met bio-landbouw 10,4 miljard mensen konden worden gevoed.

Bio mogelijk voor 11 miljard mensen

Ik was er toen nog van uitgegaan dat de oppervlakte industriële gewassen gelijk zou blijven. Bij elkaar 190 miljoen hectare. Oftewel 12% van het totale areaal gewassen in de wereld als behalve 105 miljoen hectare sojabonen, 35 miljoen hectare koolzaad, 15 miljoen hectare oliepalm en 25 miljoen hectare suikerriet ook 4 miljoen hectare suikerbieten en 6 miljoen hectare tabak meegerekend worden.

Als op termijn de helft van die 12% industriële gewassen bestemd zou worden voor ecologische voedsellandbouw, zouden in de toekomst zelfs meer dan 11 miljard mensen biologisch kunnen worden gevoed.

Door het Mercosur-akkoord kunnen vervuilde landbouwproducten uit die landen op de Europese markt komen

Chemische bestrijdingsmiddelen schaden de gezondheid van mens, dier, bodem, lucht, water, ecosystemen en biodiversiteit. Daarom zou voedsel geen residuen van bestrijdingsmiddelen mogen bevatten.

Dat wordt voor Europa nog belangrijker vanwege het handelsverdrag dat de EU op 28 juni sloot met de Mercosur-landen: Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay.

Lees verder onder de foto

Biologische bloemkool. Bio-landbouw kan meer dan 11 miljard monden voeden, berekende Bertus Buizer. - Foto: Mark Pasveer
Biologische bloemkool. Bio-landbouw kan meer dan 11 miljard monden voeden, berekende Bertus Buizer. - Foto: Mark Pasveer

Door dat handelsverdrag kunnen vervuilde landbouwproducten uit die landen op de Europese markt komen. Dat kan in ernstige mate tot nog meer risicovol voedsel in de Europese winkelschappen leiden.

Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn

Syngenta, dat in Chinese handen is en waarvan de bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit & Research commissaris is, verdient in Brazilië miljarden aan de verkoop van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn.

Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn. Reden temeer voor de Europese landbouwsector om in te zetten op voedsel dat vrij is van residuen van chemische bestrijdingsmiddelen, GMO’s en hormonen en om daarover goed met de consument te communiceren.

Lees verder onder de foto

Syngenta verdient miljarden aan de verkoop van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn. Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn, stelt Bert Buizer - Foto: Henk Riswick.
Syngenta verdient miljarden aan de verkoop van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn. Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn, stelt Bert Buizer - Foto: Henk Riswick.

Hogere boerenprijs

De btw op voedsel dat vrij is van deze stoffen zou omlaag moeten, zodat minima eerder voor gezond voedsel zullen kiezen (scheelt ook zorgkosten). De boeren moeten er een veel hogere prijs voor krijgen.

Zij ervaren dan ook in hun portemonnee het belang om op een ecologisch verantwoorde wijze te (gaan) produceren. Daarbij krijgen natuurlijke biodiversiteit en noodzakelijk bodemherstel weer meer vorm en worden bodem en oppervlaktewater minder vervuild en drinkwatervoorziening, milieu en klimaat veel minder bedreigd.

Met ecologische landbouw kan het ook het verfoeide fosfaatplafond verdwijnen

Mooie bijkomstigheid is dat in Nederland met ecologische landbouw het verfoeide fosfaatplafond kan verdwijnen. Dan kan ook de hele bureaucratie daaromheen weg en kan dat boeren veel oneerlijk generiek beleid, regeldruk en administratie besparen. Daardoor zullen ze ook wat dat betreft weer meer plezier krijgen in hun belangrijke vak. Boeren wordt weer leuk.

Dit is de verkorte versie van de lezing die Bertus Buizer dinsdag 2 juli hield tijdens de tentoonstelling ‘Monsanto®: A Photographic Investigation’ van Mathieu Asselin in The Ravestijn Gallery in Amsterdam.

Of registreer je om te kunnen reageren.