Home

Achtergrond

Calon: ervaren bestuurder, maar niet onomstreden

Met de benoeming van Marc Calon haalt LTO Nederland een zeer ervaren bestuurder binnen. Hij wordt de opvolger van Albert Jan Maat die per 1 oktober vertrekt.

Akkerbouwer Calon uit het Groningse Zuurdijk was in de jaren 90 al bestuurder van de toenmalige Groninger Maatschappij van Landbouw. In 1995 werd hij Statenlid voor de PvdA in Groningen en in 1999 lid van Gedeputeerde Staten, waar ook CDA-politicus Henk Bleker deel van uitmaakte.

Calon noemt zichzelf in de aankondiging van zijn benoeming door LTO ‘boer in hart en nieren’. Hij verwijst naar zijn agrarische bestuursperiode als ‘jongste voorzitter van de oudste landbouworganisatie’ en noemt zijn nieuwe functie een uitdaging die hem zeer aan het hart gaat. “Onze sector opereert in het hart van de samenleving en een sterke organisatie als LTO Nederland is hierbij onmisbaar”, aldus Calon.

De Blauwe Stad

Calon is niet onomstreden als bestuurder. Hij was samen met college-gedeputeerde Henk Bleker mede verantwoordelijk voor het miljoenenproject ‘de Blauwe Stad’. Honderden hectares landbouwgrond zijn daarbij omgezet in een nieuw meer, natuur en woningen. Onder meer door de stagnerende verkoop van woningen leidde dat tot een miljoenenstrop voor de Provincie Groningen. In 2009 stapte Calon over naar Aedes, de koepel van woningbouwverenigingen waar hij voorzitter werd. Daarbij ontstond politieke ophef over het salaris dat hij op basis van 3 dagen per week zou gaan verdienen. In 2011 werd hij door zijn oud-collega Henk Bleker, toenmalig staatssecretaris van Landbouw, gevraagd om problemen bij het toenmalige Dienst Regelingen (DR) te onderzoeken. Calon gaf de opdracht terug na ophef in de Tweede Kamer over de benoeming, daarbij ging het niet alleen om zijn nauwe banden met Bleker, maar ook om het feit dat hij zitting had in de raad van toezicht van DR. In 2014 werd hij als voorzitter van Aedes gehoord tijdens de parlementaire enquête naar de Woningbouwcorporaties.

Marc Calon. <em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Marc Calon. Foto: Roel Dijkstra

Mede-organisator akkerbouwacties

Tijdens zijn voorzitterschap van de voorloper van LTO Groningen heeft Calon ‘niet alleen maar vrienden gemaakt, dat was voordelig voor ons ledenaantal’, herinnert zich Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV).

Hilbrand Sinnema, oud-voorzitter van LTO Groningen noemt Calon een ‘kundige man die zijn waarde voor de landbouw bewezen heeft’. Hij herinnert zich Calon nog als een van de mede-organisatoren van de akkerbouwacties begin jaren 90 en wijst op de goede dossierkennis en geheugen van Calon.

Visie en charisma

Melkveehouder, oud-zuivelbestuurder en politicus Harm Holman is uitgesproken positief. ‘Eindelijk iemand met een mening, visie en charisma’, volgens Holman. Dat het gaat om een PvdA’er kan juist het slaan van bruggen mogelijk maken, volgens hem. Wat Holman betreft is Calon ook iemand die de landbouw weer op de kaart kan zetten, nu het oude model voor belangenbehartiging niet meer werkt.

De benoeming van Calon gaat in per 1 januari 2017. LLTB-voorzitter Leon Faassen neemt waar als voorzitter tot het aantreden van Calon.

Of registreer je om te kunnen reageren.