Home

Achtergrond 686 bekeken laatste update:5 okt 2012

Het beste tuinbouwconcept van 2013

Tot en met 15 oktober kunnen tuinders zich inschrijven voor ‘Het beste tuinbouwconcept van 2013’. Het is een actueel voorbeeld van de zoektocht van tuinders naar een meer marktgerichte manier van ondernemen.

Tuinders zijn goed in technische innovaties, minder goed in vernieuwingen rond afzet en marketing. Die constatering heeft de laatste jaren bredere ingang gevonden in het denken van tuinders en hun adviseurs. Wat wellicht de belangrijkste stap is in het rechtzetten van deze scheefgroei.

Na die stap is het makkelijker om de volgende stappen te zetten. Zoals het volgen van cursussen en workshops die ondernemers in de tuinbouw wegwijs maken in juist die marktgerichte vernieuwingen. ‘Het beste tuinbouwconcept van 2013’ is daar een actueel voorbeeld van.

Klinkt als een wedstrijd. En dat is het in wezen ook. Alle voedselproducenten en –verkopers zijn immers verwikkeld in de strijd om de centen van de consumenten. Om die strijd te winnen heb je naast een goed product ook een succesvol concept nodig. Om tuinders daarbij praktisch te ondersteunen bieden Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Syntens Innovatiecentrum dit najaar het programma ‘Het beste tuinbouwconcept van 2013’ aan.

“De tuinder die aan het programma meedoet heeft aan het einde ervan een zo goed als kant- en-klaar product-marktconcept in handen en de knowhow om dat concept op de markt te krijgen”, zegt programmaleider Dewi Hartkamp. Doelgroep voor dit programma is niet de kopgroep in het tuinbouwpeloton. Een kleine groep bedrijven mag gerust gevorderd genoemd worden in het ontwikkelen van dit  soort concepten. De voorbeelden zijn alom bekend – anders zouden ze ook niet zo succesvol zijn: Tasty Tom, de Tommies, de Honingtomaatjes, Koppert Cress.

In 2011 bracht SIGN het insipratieboek ‘Op weg naar marktgericht innoveren’ uit. Dat werd door tuinders massaal besteld. De belangstelling om zich in dat rijtje van bekende en Succesvolle voorbeelden te voegen is kennelijk groot. Maar ook de verleiding om de voorbeelden uit het boekje te willen kopiëren naar de eigen bedrijfssituatie is groot.

Sunidee
“Het gaat erom niet bij de voorbeelden te blijven steken. We willen met ‘Het beste tuinbouwconcept van 2013’ bereiken dat meer tuinders zelf ervaren hóe je tot een afgerond concept komt”, zegt Hartkamp. Dat is dus meer dan een leuke naam en een nieuwe verpakking, benadrukt ze. Het is een hele marktbenadering: weten welke trends er zijn, welke consumentengroepen je wilt benaderen, welke partners je nodig hebt bij de productontwikkeling en welke partners in de keten, tot aan de eindverkopers.

Veel van die partners en ál die consumenten bevinden zich buiten de tuinbouwsector. Daarom is ook in dit programma ondersteuning van buiten de sector en buiten de keten gezocht en gevonden bij Sunidee, een innovatiebureau met kantoren in Amsterdam, Parijs en Hong Kong. Partner van onder andere AH, Unilever, Heineken, de Staatsloterij, Philips, Unicef, UPC en zelfs het Nederlands Forensisich Instituut.

“Rode draad in ons werk is de klanten en hun concepten dichter bij de gebruikswaarde voor de consument te krijgen”, zegt Kitty Smeeten van Sunidee. “Dat begint met goed te kijken naar wat die consumenten gebruiken of juist niet gebruiken en waarom ze kopen wat ze kopen. En met de wetenschap dat innoveren niet altijd groot hoeft te zijn. Kern van de zaak is dat je concept klopt en de klant een reason to believe geeft. Je gelooft zelf in je concept en als je dat voor de klant en uiteindelijk voor de consument ook geloofwaardig kunt maken, dan heb je beet.”

Klik hier voor meer informatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.