teeltgeluid

‘Overall tevreden over biologische teelten dit jaar’

In week 46 zijn de gewassen van paprika en komkommer als eerste geruimd bij Kwekerij Frank de Koning.

“De teelten van tomaten en aubergine zijn bijzonder goed verlopen. In de komkommerteelt zit nog progressie en de paprikateelt was matig, mede door aantasting van wortelduizendpoot in het begin en de fruitspint”, zegt teeltmanager Wim van Marrewijk van biologische Kwekerij Frank de Koning op Voorne-Putten (Zuid-Holland).

Hardnekkige meeldauw

De teeltmanager: “Het laatste einde van de paprikateelt was niet goed meer. Het zwakke gewas bracht geen goede zetsels meer voort als gevolg van het donkere weer en aantasting door meeldauw. De aantasting is al eind september/begin oktober begonnen en heeft zich hardnekkig doorgezet, waardoor er niet voldoende suikers voor de ontwikkeling van vruchten waren.”

De fruitspint die in de zomer in de puntpaprika voorkwam, is met het dagelijks twee keer natspuiten onder controle gekomen. De moeilijke start van de paprikateelt (op locatie 1) door de aantasting van de wortelduizendpoot heeft volgens de teeltmanager veel te lang voortgeduurd. “Dit zijn aandachtspunten om het volgend jaar beter te doen.” De nieuwe paprikateelt start weer op hetzelfde tijdstip als dit jaar in week 2, 3 en 4 op drie locaties.

Goed in balans

Tot vier weken terug was het komkommergewas nog perfect in balans en goed in productie met mooie vruchten. De laatste paar weken is het gewas door het donkere weer achteruit gegaan. “In oktober is er niet voldoende daglicht meer voor een normale productie. Over het algemeen zijn we tevreden over de komkommerteelten van dit jaar. Maar er zijn nog wel enkele verbeterpunten. Zo gaan we volgend jaar de teelten korter maken: de helft wordt drie teelten en de andere helft blijft twee teelten. We denken hierdoor veel meer met de plant in balans te blijven. Door de kortere teeltcycli verwachten we geen gat in de productie te hebben, waardoor we de klanten kunnen blijven leveren”, aldus de teeltmanager.

Nu wordt het omschakelen en compost inbrengen en week 5 begint de nieuwe teelt van komkommers met dezelfde oppervlakte, maar in andere deel van de kas vanwege de vruchtwisseling. “In de komkommerteelt zit nog progressie. Met de kennis die we nu hebben, kunnen we over het seizoen nog zeker 5 tot 7 komkommers per m2 meer oogsten.”

Stevige tomatenproductie

Van Marrewijk: “Het tomatengewas staat er nog steeds goed op met een behoorlijk stevige productie van 0,8 kg/m2 per week. De tomaten zijn van goede kwaliteit, maar de rijping gaat deze tijd langzamer.” Galmijt en Nesidiocoris zijn dit jaar door het opbouwen van een sterk en weerbaar gewas niet meer voor gekomen. Er is een lichte aantasting van Tuta geweest, die met een gerichte en effectieve aanpak goed kon worden beheerst. Hierdoor heeft het niet tot economische schade geleid. In week 47 wordt het tomatengewas geruimd.

De aubergineteelt loopt ook af en wordt in dezelfde week geruimd. “Het gewas was goed in balans en iedere week heeft dat een goede productie opgeleverd. De afzet liep vlot weg via Nautilus Organic. We hebben een behoorlijk programma met afnemers en die hebben zich aan de afspraken gehouden.” De aubergineteelt is verschoond gebleven van teelttechnische problemen. Het areaal wordt uitgebreid met 40% omwille van de grotere vraag van de afnemers.

Compost doorgerekend

Op basis van bodembalansanalyses die in september zijn uitgevoerd, en rekening houdend met het nieuwe teeltplan, is doorgerekend welke compostsamenstelling voor welk gewas en kas moet worden ingebracht na de teelt. “Voor dit jaar hadden we een prognose gemaakt dat we tijdens de teelt voor 50 tot 60% van de oppervlakte niets meer hoefden bij te mesten, omdat de bodem dit gedurende het seizoen vrij moest geven. Deze inschatting is uiteindelijk op 75% van de oppervlakte van toepassing geweest. Het streven voor volgend jaar is dat we 95% van de gewasbemesting uit de in te brengen voorraadbemesting c.q. compostsamenstelling halen.” Voor wat betreft het sortiment komen er kleine verschuivingen, omdat bepaalde rassen niet meer beschikbaar zijn.

Hygiëneprotocol belangrijk

Het hygiëneprotocol vraagt de grootst mogelijke aandacht binnen het bedrijf. Van Marrewijk: “Preventieve bestrijding, oftewel ontsmetting van glas, kasopstanden en materialen, is voor biologische teelten maar beperkt mogelijk. Dit, terwijl er gedurende de teelt eigenlijk niets kan, omdat hier geen regels voor zijn, zo schrijft Skal in antwoord op vragen vanuit Bioglasteelt. Dit is een redelijk heikel punt voor biologische telers. Daar moet op Europees niveau verandering in de wetten en regels voor komen.”

Auteur: Harry Stijger

Of registreer je om te kunnen reageren.