laatste update:3 mei 2016

Quotumregeling voor de glastuinbouw

Carmen de Graaff
Zou een quotum op het areaal de groente- en fruitsector kunnen versterken? Carmen de Graaff van coöperatie ZPACT werkt op hoofdlijnen een regeling uit.

Een quotumregeling op het areaal biedt kansenvoor alle partijen.

Voor telers die willen stoppen: kunnen stoppen zonder met een grote restschuld te blijven zitten

Voor telers die willen doorgaan: betere marges en meer toekomstmogelijkheden

Voor de banken: omzetten van 'slechte' lenigingen in 'goede' leningen

Voor kennisleveranciers: impuls tot verbetering van de productiviteit

Voor overheden: nieuwe mogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening

Verhandelbaar quotum

Op dit moment is er omstreeks 5000 ha glastuinbouw in productie. Door instelling van een quotum van bijvoorbeeld 80% wordt dit areaal teruggebracht. In dit voorbeeld tot 4000 ha. Dit gebeurt door elke tuinder een quotum te geven van 80% van zijn huidige areaal. Dit quotum is verhandelbaar. Als onderdeel van de regeling dienen de bedrijfsdelen waarvoor géén quotum bestaat afgebroken en gesaneerd te worden.

Voor bedrijven met lastig toekomstperspectief

Telers die willen stoppen – maar niet kunnen stoppen in verband met lopende schulden en onvoldoende reserves – kunnen door de verkoop van hun quotum geld ontvangen om de schulden af te lossen. Dit proces kan versterkt worden als overheden voor elke gesaneerde hectare een bouwrecht van bijvoorbeeld 800 vierkante meter toezeggen. Verkoop van de bouwlocaties en de overige bij sanering vrijkomende grond maken het samen met het quotum mogelijk voor deze ondernemers om te stoppen.

Voor bedrijven met goed toekomstperspectief

Bedrijven met goede resultaten en toekomstperspectief kunnen de afbraak van hun moderne kassen voorkomen door het opkopen van de quota van de stoppers. In het kader van de regeling zou de bank zich bereid moeten verklaren om de investering in quota te financieren. Dat kan doordat de regeling ervoor zorgt dat de leningen van bedrijven met lastig toekomstperspectief worden afbetaald. 'Slechte' leningen worden omgezet in goede leningen.

Ja, maar ...

- Door het opkopen van quota krijgen bedrijven extra financieringslasten. Daar staat prijsverbetering en meer marge als gevolg van afname in het productievolume tegenover. Ook wordt hun eigendom als gevolg van het quotum meer waard.

- De prijsverbetering door afname van het productievolume is tijdelijk. Het risico bestaat dat de import uit Zuid-Europa gaat toenemen. Door te werken aan verhoging van de productie per vierkante meter kan dat risico gepareerd worden. Hogere productie per vierkante meter heeft een gunstig effect op de vaste kosten/kg product en zal dus direct tot hogere marges leiden. Door de eerdere teruggang in het volume kan deze nieuwe volume stijging (met lagere kostprijs) door de markt geabsorbeerd worden met verbetering van de marge ten opzichte van nu.

Een quotumregeling kan mogelijk een deel van de problemen oplossen en ruimte beiden aan andere initiatieven voor het "verzekeren van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glasbouw" (doelstelling Coalitie HOT).

Zie ook het zespuntenplan dat de coöperatie ZPACT opstelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.