teeltgeluid

laatste update:22 nov 2013

‘Ze zijn goed grof uitgegroeid’

Hans Aerts in Velden is bezig de eerste ethrel-vleestomaten (Rebelski op Maxifort) te oogsten.

De grofheid is goed. Er is 12 september gekopt. "We hebben de kop er een week eerder uit gehaald dan vorig jaar. Dat is beter geweest. Ze zijn goed uitgegroeid." Er hangen nog 5 tomaten per plant die echt grof zijn. "Doordat ze extra grof werden, hebben we wel tot boven de tros geclipt, om omvallen tegen te gaan."

Er zitten nog 5 tot 7 bladeren aan de plant. Op het laatst is nog een apart rondje gemaakt om een extra blad aan de voorkant van de plant te verwijderen, om het gewas open te houden.

Kort bijblijven met oogsten

Nadat de kop uit de plant was gehaald, is rustig water gegeven, twee tot drie beurtjes per dag met net wat drain. Inmiddels geeft hij nog een tot twee beurtjes, waarmee de mat rustig inteert maar wel voldoende vochtig blijft. In de laatste teeltfase wordt 2,2 EC meegedruppeld. "De EC in de mat loopt toch wel voldoende op."

Het ethrellen is stapsgewijs per kraanvak uitgevoerd, waarbij de eerste planten op 12 november zijn ingespoten. "Als je alles in een keer doet, dan kun je het niet meer verwerken, en zou het ten koste van de kwaliteit kunnen gaan. We zorgen er ook voor dat we er kort op blijven zitten met oogsten."

Verwarmen met groeibuis

Er wordt 18,5 graden Celsius vlak gestookt. Het scherm licht continu dicht. Hooguit op heel zonnige dagen wordt er een kier van 10 procent getrokken om vocht af te voeren. De kastemperatuur mag tot 25 graden oplopen. Boven die waarde wordt er boven het schermdoek gelucht.

Of registreer je om te kunnen reageren.