Glas

Nieuws

CO2-levering glastuinbouw wordt rendabel

Met de publicatie van de SDE++-regeling in de Staatscourant wordt CO2-afvang en levering aan glastuinbouw gestimuleerd.

De nieuwe SDE++-openstelling bevat voor het eerst een module voor CO2- afvang en gebruik in de glastuinbouw.

Het besluit kwam tot stand onder bewind van oud-minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout. Hij volgde het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op een deel van de CO2-winning te subsidiëren. Uit de berekeningen volgde een onrendabele top voor met name nieuwe installaties die leveren aan glastuinbouw. Met SDE++-steun moet de beschikbaarheid van CO2 verbeteren voor glastuinbouw.

De regeling moet verschillende installaties kunnen ondersteunen. De regeling maakt melding van ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ installaties, afvanginstallaties en transportleidingen.

Van te voren werd gevreesd voor marktverstoring door nieuwe partijen die tot dusver ongesubsidieerde CO2-bronnen zouden verdringen.

Prijzen omlaag

Mogelijk gaat de prijs van externe CO2 wel hiermee omlaag. De huidige marktprijzen voor CO2-leveringen aan de tuinbouw liggen gemiddeld onder € 99 per ton. De prijzen via het netwerk van Ocap liggen rond € 60 per ton, blieek uit de eerdere consultatie.

Wat de regeling betekent voor CO2-leverancier Ocap, is nog niet helder. “We hebben al langer investeringsplannen met afvalverwerkers om CO2 af te vangen. Met deze regeling zullen we dat nu tegen het licht houden.” Over een mogelijke marktverstoring met bestaande installaties kan Ocap op dit moment niets melden omdat de regeling nog maar juist uit is.

Of registreer je om te kunnen reageren.