Glas

Nieuws

Glastuinbouwgemeenten kiezen Rotterdamse warmte

Zes glastuinbouwgemeenten hebben een convenant getekend om warmte af te nemen uit het warmtenet WarmtelinQ.

Dat is de leiding van Rotterdam naar Den Haag. Door het convenant is de aansluiting op eigen lokale warmtenetten een stap dichterbij gekomen. De gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Westland, Zuidplas en Zoetermeer nemen warmte af. De gemeentelijke samenwerkingsverbanden Westland en Oostland tekenden 7 december een convenant met Gasunie, provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Gelijk aan vijf warmtebronnen

De koppeling tussen WSW en WarmtelinQ kan tot wel 100 megawatt extra warmte leveren, wat ongeveer gelijk staat aan de productie van vijf lokale aardwarmtebronnen.

De partijen tekenen hiermee voor een gezamenlijke besparing van circa 200 miljoen kubieke meter aardgas en 350.000 ton CO2 per jaar. Wethouder Varekamp van de gemeente Westland: “De realisatie van een Warmtesysteem Westland (WSW) in de regio staat in de steigers. Er worden en zijn al diverse warmtenetten aangelegd in het Westland. Een aantakking op WarmtelinQ is een belangrijke stap in de duurzame ambities van het Westland. Dit zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector én gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO2-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas”.

Aanvullend op aardwarmte

Uit studies is gebleken dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De glastuinbouwondernemers zijn koplopers met aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om daarmee de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken. Daarvoor is aanvullend CO2-vrije warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.